1 milion tun obilí přepraveného z Ukrajiny

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) v listopadu překonala hranici 1 milionu tun v přepravách obilí z Ukrajiny. Přeprava zboží po železnici je systémově důležitá.

Od března RCG intenzivně podporuje Ukrajinu přepravními a logistickými službami v oblasti zemědělských produktů. Do konce listopadu 2022 již RCG přepravila do střední a jižní Evropy více než milion tun obilí z Ukrajiny. Dceřiná společnost nákladní dopravy ÖBB je podle informací, které má RCG k dispozici, evropským lídrem. Objem přepravy se pohybuje mezi 100 000 a 150 000 tunami za měsíc. Jde především o obiloviny a kukuřici, následuje cukr a řepka olejná. Hlavními odběratelskými zeměmi jsou Maďarsko a Německo, dále Itálie a Rakousko. Množství popř. toky zboží od března jsou vidět na grafu. 

Přeprava zboží po železnici je důležitá pro zásobování a systém

Ukrajina je největším evropským zemědělským producentem – zemědělský export je proto důležitý pro celý kontinent i mimo něj. Železniční doprava se ukázala být spolehlivou alternativou i po obnovení námořní dopravy a poptávka zůstává vysoká. V mnoha mezinárodních krizích prokázala železniční nákladní doprava svůj systémový význam pro zachování bezpečnosti dodávek. 

15.12.2022