1 млн. тона транспортирано зърно от Украйна

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) преминава границата от 1 милион тона транспортирано зърно от Украйна през ноември. Транспортът на стоки с железопътен транспорт е от съществено значение.

От март насам RCG интензивно подкрепя Украйна с транспортни и логистични услуги за селскостопански продукти. До края на ноември 2022 г. RCG вече е транспортирала повече от един милион тона зърно от Украйна до Централна и Южна Европа. Според информацията, с която разполага RCG, дъщерното дружество за товарен транспорт на ÖBB е европейският лидер. Транспортният обем е между 100.000 и 150.000 тона на месец. Това са основно зърнени култури и царевица, следвани от захар и маслодайна рапица. Основните страни купувачи са Унгария и Германия, следвани от Италия и Австрия. Количествата и стоковите потоци от март насам можете да видите на графиката.

Железопътният превоз на стоки е от съществено значение за осигуряване на доставките и за функциониране на цялата система

Украйна е най-големият селскостопански производител в Европа – следователно износът на селскостопански продукти е важен за целия континент и отвъд него. Железопътният транспорт се доказа като надеждна алтернатива дори след възобновяването на морския транспорт, а търсенето остава високо. В многобройните международни кризи железопътният товарен транспорт доказа своето значение за поддържане на сигурността на доставките.

15.12.2022