Wspólne spotkanie celno-kolejowe w Wiedniu

W dniach 16-18 maja 2022 r. państwa członkowskie systemu tranzytowego wymieniły poglądy na temat aktualnych wyzwań związanych z cłami.

Rail Cargo Group była gospodarzem 62 wspólnego spotkania celno-kolejowego w Wiedniu, na które przybyli celnicy z różnych przedsiębiorstw kolejowych, krajowych administracji celnych, Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej (TAXUD), Stowarzyszenia Europejskich Przedsiębiorstw Kolejowych i Infrastrukturalnych (CER) oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Razem na rzecz silnego kolejowego transportu towarowego

Na spotkaniu, które po raz pierwszy odbyło się jako impreza hybrydowa z udziałem około 50 uczestników, omówiono m.in. zastąpienie uproszczonej procedury tranzytu kolejowego (vgVV) przez NCTS 5, zmiany w przywozowych deklaracjach skróconych w związku z Systemem Kontroli Importu 2 (ICS2) oraz wpływ wojny na Ukrainie na środowisko celników. Po raz kolejny bezpośredni kontakt między władzami a środowiskiem biznesowym przyczynił się do lepszego zrozumienia obecnych i przyszłych wyzwań celnych, a tym samym do dalszego wzmocnienia wspólnoty celnej w ramach kolejowego środka transportu.

03.06.2022