Srečanje Joint Customs-Railways na Dunaju

Od 16. do 18. maja 2022 so si države članice tranzitnega sistema izmenjale izkušnje o aktualnih izzvih v carinjenju.

Rail Cargo Group je vabila na 62. srečanje Joint Customs-Railways na Dunaju ter med člani in članicami pozdravila odgovorne za carinske postopke iz različnih podjetij za železniški promet, nacionalnih carinskih uprav, Generalnega direktorata Evropske komisije za obdavčenje in carinsko unijo (TAXUD), Skupnosti evropskih železniških in infrastrukturnih podjetij (CER) in Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF).

Skupaj za močan promet po železniških tirih

Na srečanju, ki je prvič potekalo kot hibridna prireditev s približno 50 udeleženci in udeleženkami, se je med drugimj razpravljalo o nadomestitvi poenostavljenega železniškega tranzitnega postopka (vgVV) s sistemom NCTS 5, o spremembah vstopnih skupnih deklaracij v povezavi s sistemom nadzora uvoza 2 (ICS2) in o vplivu vojne v Ukrajini na carinsko skupnost. Z neposrednim stikom med organi oblasti in gospodarstvom je ponovno uspelo doseči skupno razumevanje sedanjih in prihodnjih izzivov v carinskem pravu ter tako dodatno okrepiti carinsko skupnost v železniškem prometu.

03.06.2022