Zajednički sastanak carina i željeznica u Beču

Od 16. do 18. maja 2022. godine, zemlje članice tranzitnog postupka razmijenile su mišljenja o aktuelnim izazovima u carini.

Rail Cargo Group je pozvala na 62. Zajednički sastanak carina i željeznica u Beču i među učesnicima pozdravila carinike različitih željezničkih kompanija (EVU), nacionalnih carinskih uprava, Generalnog direktorata za poreze i carinsku uniju Evropske komisije (TAXUD), Zajednicu evropskih željezničkih i infrastrukturnih kompanija (CER) i Evropski Ured za borbu protiv prijevara (OLAF).

Zajedno za snažan željeznički teretni transport

Na sastanku, koji je prvi put održan kao hibridni događaj sa oko 50 učesnika, razgovaralo se, između ostalog, o naknadama za pojednostavljeni željeznički tranzitni postupak (vgVV) NCTS 5, izmjenama zbirnih prijava u vezi sa Sistemom kontrole uvoza 2 (ICS2) i uticaju rata u Ukrajini na carinsku zajednicu. Još jednom smo uspjeli ostvariti zajedničko razumijevanje trenutnih i nadolazećih carinskih izazova kroz direktan kontakt nadležnih organa i biznisa, čime smo dodatno ojačali carinsku zajednicu u željezničkom transportu.

03.06.2022