Setkání Joint Customs-Railways Meeting ve Vídni

Ve dnech od 16. do 18. května 2022 diskutovali zástupci členských států, signatářů unijního předpisu o zásilkách, o výzvách v oblasti celního řízení.

Společnost Rail Cargo Group pozvala účastníky na 62. setkání Joint Customs-Railways Meeting ve Vídni a přivítala celní referenty různých železničních společností, národních celních agentur, pracovníky generálního ředitelství daňové a celní unie při Evropské komisi (TAXUD), zástupce Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) a evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Společně za silnou nákladní železniční dopravu

Tématem setkání, které bylo poprvé pořádáno jako hybridní akce se zhruba 50 účastníky, byly mj. úhrady ve zjednodušeném tranzitním režimu (vgVV) zahájením běžného tranzitního režimu NCTS 5, změny sumarizovaných vstupních hlášení v souvislosti se systémem Import Control System 2 (ICS2) a s dopady války na Ukrajině na Celní unii. Navíc se podařilo v přímém kontaktu mezi úřady a ekonomickými subjekty najít společné porozumění v oblasti aktuálních a nastávajících výzev v oblasti celně právní úpravy a tím dále posílit Celní unii v rámci segmentu železniční dopravy.

03.06.2022