Krems

W centrum logistycznym w Krems nasi specjaliści oferują indywidualną, dopasowaną do potrzeb klientów logistykę magazynową oraz magazyny materiałów niebezpiecznych dla różnych grup zagrożenia łącznie z usługami Value Added, takimi jak przepakowywanie, etykietowanie, kompletowanie oraz zarządzanie usługami celnymi i odpadami.

Towary przemysłowe Materiały bezpieczne, materiały niebezpieczne (za wyjątkiem Kl. 1, 7), palne ciecze (VbF), substancje szkodliwe dla środowiska wodnego
Wyposażenie magazynów Magazyn na zbiorniki, beczki, składy wolnocłowe i celne, magazyny zadaszone, magazyn z kontrolowaną temperaturą
Całkowita powierzchnia magazynowa  11.122 m²
Zadaszona powierzchnia magazynowa  8.180 m²
Powierzchnia magazynowa niezadaszona  2.942 m²
Maksymalna wysokość magazynu  7,5 m
Infrastruktura Transport łączony, terminal portowy w sąsiedztwie
Bocznica kolejowa występuje
Stanowiska dokujące brak
Usługi
  • Zarządzanie transportem kolejowym, wodnym i samochodowym (zbiorniki, ładunki częściowe i kompletne, kontenery oraz zbiorniki typu Flexi Tank
  • Usługi Value Added, takie jak napełnianie i przelewanie, przepakowywanie, etykietowanie, kompletowanie, cło
  • Doradztwo w zakresie materiałów niebezpiecznych ADR/RID, IMDG, IATA
Wyposażenie zakładu 3 pojazdy do przesuwania (maks. wydajność 1.800 ton), 16 wózków wysokiego podnoszenia, mobilne rampy załadunkowe
Certyfikaty
  • HSSE – Health, Safety, Security & Environment
  • AEO – Authorised  Economic Operator
  • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001

Twoja osoba do kontaktu

Gudrun Heimpl
Key Account Management

Tel.: +43 664 6174306

Wyślij e-mail