Logistyka magazynowa

Logistyka magazynowa jest centralnym punktem w międzynarodowym transporcie towarów. Czynnik sukcesu: przemyślane systemy logistyki magazynowej.

Dzięki naszym powierzchniom magazynowym i centrom logistycznym w całej Europie umożliwiamy wydajną logistykę magazynową. Ponieważ dzięki bezpośredniemu połączeniu z bocznicą kolejową i stanowiskami zasilającymi towar przekazywany jest bezpośrednio od przewoźnika kolejowego do magazynu naszych międzynarodowych firm logistycznych. W ten sposób gwarantujemy wydajną logistykę, przez cały łańcuch transportowy.

Zestawienie naszych usług

  • Powierzchnie magazynowe i logistyczne w całej Europie z ponad 400.000 miejsc paletowych
  • Powierzchnie magazynowe dla towarów niebezpiecznych
  • Wspierane komputerowo zarządzanie magazynami z całkowitą kontrolą towarów i specjalnymi urządzeniami alarmowymi i zabezpieczającymi
  • Działania Cross-Docking, takie jak załadunek / rozładunek, magazynowanie połączone z kontrolą towaru podczas przyjmowania go na magazyn i kontrola jakości, kompletowanie, etykietowanie
  • Obsługa towarów niebezpiecznych
  • Dystrybucja końcowa

Międzynarodowe magazyny