Кремс

В логистична локация Кремс нашите професионалисти предлагат складова логистика, която е индивидуално съобразена с Вашите изисквания, както и складове за опасни товари за различни класове опасни товари, включително услуги с добавена стойност като преопаковане, етикетиране, комисиониране, митническо обслужване и управление на отпадъците.

Промишлени стоки неопасни вещества, опасни вещества (с изключение на класовете 1, 7), запалими течности, вещества, опасни за водата
Складови съоръжения резервоарен, варелен, свободен и митнически склад, закрит склад, склад с контролирана температура
Обща складова площ  11.122 м²
Покрита складова площ  8.180 м²
Непокрита складова площ  2.942 м²
Максимална височина на склада  7,5 м
Инфраструктура бимодална транспортна връзка, пристанищен терминал в съседство
Железопътна връзка има
Докинг точки няма
Услуги
  • Управление на железопътен, международен, автомобилен превоз на товари (цистерни, частични и пълни товари, контейнери и флекситанкове)
  • Услуги с добавена стойност като пълнене и презареждане, преопаковане, етикетиране, комисиониране, митници
  • Консултации за опасни товари ADR/RID, IMDG, IATA
Експлоатационно оборудване 3 маневрени локомотива (максимален маневрен капацитет 1.800 тона), 16 мотокара, мобилни товарни рампи
Сертификация
  • HSSE – Здраве, безопасност, сигурност и околна среда
  • AEO – Оторизиран икономически оператор
  • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001

Свържете се с нас

Gudrun Heimpl
Key Account Management

Телефон: +43 664 6174306

Изпращане на съобщение