Sarajewo

Nasz własny skład celny, typ "A" znajduje się w Sarajewie – tam przyjmowane są transporty, a kompletne ładunki albo drobnica zostają rozdysponowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami.

Nasi dobrze wykwalifikowani pracownicy magazynowi posiadają obszerne logistyczne know-how i gwarantują profesjonalną i zorientowaną na klienta obsługę magazynu.

Towary przemysłowe Produkty spożywcze, urządzenia techniczne, meble, towary konsumpcyjne
Wyposażenie magazynowe Magazyny blokowe, magazyny regałowe, magazyny wysokiego składowania
Powierzchnia magazynowa 10.300 m²
9.000 stanowisk paletowych
Zadaszona powierzchnia magazynowa 5.800 m²
Niezadaszona powierzchnia magazynowa 4.500 m²
Maksymalna wysokość magazynu 12 m
Infrastruktura -
Bocznica kolejowa -
Stanowiska dokujące 12
Usługi
  • Rozładunek
  • Rejestracja przy zastosowaniu oprogramowania do zarządzania magazynowego
  • Etykietowanie
  • Pakowanie
  • Kompletowanie
  • Załadunek
  • Odprawa celna
  • Dystrybucja
  • Ubezpieczenie od wszelkiego rodzaju ryzyka
  • 24-godzinny monitoring bezpieczeństwa
Wyposażenie zakładu 10 wózków widłowych, 6 ręcznych podnośników
Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Twoja osoba do kontaktu

Elvedin Avdović

Tel.: +387 61 348 765

Wyślij e-mail