Sarajevo

Náš vlastní celní sklad typu „A“ se nachází v Sarajevu – zde jsou přijímány přepravy a jsou tu rozmisťovány kompletní náklady či kusové zásilky, ty jsou pak odborně skladovány.

Náš dobře vyškolený personál skladu disponuje rozsáhlým know-how v oblasti logistiky a zaručuje profesionální a na zákazníky orientovanou manipulaci ve skladu.

Průmyslové zboží potraviny, technická zařízení, nábytek, spotřební zboží
Skladové zařízení blokový sklad, regálový sklad, vysokoregálový sklad
Skladovací plocha 10.300 m²
9.000 míst pro palety
Skladovací plocha krytá 5.800 m²
Skladovací plocha nekrytá 4.500 m²
Maximální výška skladu 12 m
Infrastruktura -
Železniční vlečka -
Dokovací místa 12
Služby
  • vykládka
  • evidence pomocí softwaru pro skladový management (WMS)
  • etiketování
  • balení
  • kompletování
  • nakládka
  • celní odbavení
  • distribuce
  • pojištění proti všem obvyklým rizikům

  • 24 hodin bezpečnostní dohled

Provozní vybavení 10 VZV, 6 ručních paletových vozíků
Certifikace ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Váš kontaktní partner

Elvedin Avdović

Telefon: +387 61 348 765

Odeslat e-mail