Сараево

Нашият собствен митнически склад тип "А" се намира в Сараево – това е мястото, където се приемат транспортите и се диспонират и професионално се съхраняват пълните товари или товарите на бройка.

Нашият добре обучен складов персонал притежава обширно логистично ноу-хау и гарантира професионално и ориентирано към клиента складово обслужване.

Промишлени стоки хранителни продукти, техническо оборудване, мебели, потребителски стоки
Складово съоръжение блок склад, склад със стелажи, склад с високи стелажи
Складова площ 10.300 м²
9.000 палетоместа
Покрита складова площ 5.800 м²
Непокрита складова площ 4.500 м²
Максимална височина на склада 12 м
Инфраструктура -
Железопътна връзка -
Докинг точки 12
Услуги
  • Разтоварване
  • Регистрация със софтуер за управление на склад
  • Етикетиране
  • Опаковане
  • Комисиониране
  • Натоварване
  • Митническо освобождаване
  • Дистрибуция
  • Застраховка срещу всички обичайни рискове
  • 24-часово охранително наблюдение
Експлоатационно оборудване 10 мотокара, 6 ръчни транспалетни колички
Сертификация ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Свържете се с нас