Logistyka magazynowa na Węgrzech

Jako międzynarodowy oferent usług logistycznych pod pojęciem logistyki rozumiemy więcej niż tylko wydajne i zrównoważone usługi transportowe. Ponieważ także logistyka magazynowa należy do naszej głównej działalności. Można nawet powiedzieć, że tworzy ona połączenie w wydajnym łańcuchu logistycznym.

Győrszemere

Nasze centrum logistyczne znajduje się w pobliżu autostrady M1/A4 i Györ, obok głównej drogi 83. Nasza częściowo zadaszona bocznica kolejowa gwarantuje optymalne i kompleksowe możliwości uzupełniające dla transportu kolejowego. Dzięki zaufanym podwykonawcom oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi logistyczne za konkurencyjną cenę.

Towary przemysłowe Produkty spożywcze, stal, granulat, przemysł samochodowy i in.
Wyposażenie magazynowe Magazyny blokowe, magazyny wysokiego składowania, składy celne, chłodnie (4-16 °C)
Powierzchnia magazynowa  7.250 m²
Zadaszona powierzchnia magazynowa  4.250 m²
Niezadaszona powierzchnia magazynowa  3.000 m²
Maksymalna wysokość magazynu  7,5 m
Infrastruktura -
Bocznica kolejowa 350 m
Stanowiska dokujące 11
Usługi
 • Transport- FTL, LTL
 • Transport zbiorczy
 • Magazynowanie, składy celne i składy wolnocłowe
 • Kompletowanie
 • Dystrybucja
 • Przeładunek
 • Opakowania
 • Etykietowanie
 • Załatwianie spraw celnych z urzędem celnym i bez urzędu celnego za pośrednictwem podwykonawców
Wyposażenie zakładu
 • 8 wózków widłowych
 • 2 wózki widłowe wysokiego składowania
 • 2 elektryczne podnośniki
Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, GMP+ B3/B4

Twoja osoba do kontaktu

Gábor Mester
Head of Logistics Centre Győrszemere

Tel.: +36 30 4928547

Wyślij e-mail