Logistyka magazynowa w Grecji

Dzięki naszym połączeniom TransFER do Grecji realizujemy skutecznie nie tylko transporty kolejowe, ale także oferujemy w naszym dziale logistyki magazynowej kompleksowe usługi logistyczne. Decydującą funkcję kluczową odgrywa tutaj nasz magazyn w Tesalonikach.

Tesaloniki / Sindos

Towary przemysłowe Towary suche
Wyposażenie magazynowe Magazyny wysokiego składowania, 6,5 m magazyny blokowe (magazyny blokowe, magazyny wysokiego składowania), składy celne w razie zapotrzebowania
Powierzchnia magazynowa  21.817 m²
Zadaszona powierzchnia magazynowa  4.817 m²
Niezadaszona powierzchnia magazynowa  17.000 m²
Maksymalna wysokość magazynu  12 m
Infrastruktura -
Bocznica kolejowa 600 m
Stanowiska dokujące 14 ramp
Usługi
  • Oclenie
  • Załadunek / rozładunek
  • Dystrybucja
  • Magazynowanie
  • Wszystkie usługi logistyczne (Picking, paletowanie, etykietowanie itd.)
  • Krajowe & międzynarodowe transporty samochodami ciężarowymi
Wyposażenie zakładu 5 elektrycznych, 2 VNA i 2 spalinowe wózki widłowe, dodatkowo klamry do rolek z papierem i sprzętu AGD
Certyfikaty ISO 9001