Складова логистика в Унгария

Като международно активен доставчик на цялостна логистика ние разбираме, че цялостната логистика е нещо повече от ефективни и устойчиви транспортни услуги. Защото складовата логистика също е една от ключовите ни услуги. По-скоро тя формира свързващото звено по една ефективна логистична верига.

Дьорсемере

Нашият логистичен център се намира в близост до магистрала M1/A4 и Дьор, до главен път 83. Нашият частично покрит свързващ железопътен достъп осигурява оптимални и всеобхватни допълнителни възможности за спедиторски услуги по релси. С надеждни подизпълнители предлагаме на нашите клиенти комплексни логистични услуги на конкурентни цени.

Промишлени стоки хранителни стоки, стомана, гранулати, автомобили и т.н. 
Складово помещение блок склад, склад със стелажи, митнически склад, хладилен склад (4-16 °C)
Складова площ  7.250 м²
Покрита складова площ  4.250 м²
Непокрита складова площ  3.000 м²
Максимална височина на склада  7,5 м
Инфраструктура -
Железопътна връзка 350 м
Докинг точки 11
Услуги
 • Tранспорт - FTL, LTL
 • Сборен транспорт
 • Складиране, митническо и данъчно съхранение
 • Комисиониране
 • Дистрибуция
 • Претоварване
 • Опаковане
 • Етикетиране
 • Митнически процедури с митническа служба и без митническа служба чрез подизпълнители
Експлоатационно оборудване
 • 8 електрокара
 • 2 ричтрака
 • 2 електрически транспалетни колички
Сертификация ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, GMP+ B3/B4

Свържете се с нас

Gábor Mester
Head of Logistics Centre Győrszemere

Телефон: +36 30 4928547

Изпращане на съобщение