EcoVadis: Aur pentru ÖBB RCG!

Acţiunile noastre, care armonizează cu mediul şi societatea, au fost evaluate deja, a treia oară de EcoVadis şi premiate cu statutul CSR „Aur“. Astfel, noi ne aflăm în topul de 1% din toate întreprinderile de cale ferată evaluate.

Modelul nostru de afaceri, ca unul dintre întreprinderile de logistică feroviară conducătoare din Europa, este în esenţa sa durabil. Deoarece cu cât sunt transportate pe şine mai multe mărfuri, cu atât mai puţin solicităm mediul. Astfel, transferul modal pe şine este levierul cel mai important, de reducere a emisiilor de gaz cu efect de seră. Noi ne asumăm responsabilitatea prin investiţii în siguranţă, logistică feroviară flexibilă, precum şi printr-un număr de măsuri, care depăşesc mobilitatea. Dar noi mai facem un pas înainte: Pentru că noi ne alegem partenerii de afaceri după criterii, care nu doar susţin filozofia întreprinderii noastre ci au la bază aceleaşi valori.

… pentru că ne preocupăm

Aceste acţiuni responsabile au fost premiate acum cu statutul „Aur“ de EcoVadis, platforma de rating internaţional, care evaluează în prezent, mai mult de 75.000 de companii, în ceea ce priveşte responsabilitatea socială corporatistă (CSR). În evaluare sunt luate în considerare subiecte, care privesc mediul înconjurător, drepturile omului şi ale muncii, etica corporatistă precum şi aprovizionarea sustenabilă. La a treia noastră evaluare, am putut să ne îmbunătăţim cu succes, de la „Argint“ în 2019 la „Statutul de aur“ în 2020! Astfel, noi am ajuns în topul celor 1% de întreprinderi din domeniul de transport feroviar, evaluate de EcoVadis. Rămânem în mişcare şi asta contează!

Noi am putut să impresionăm în special, cu modalitatea noastră de calcul al emisiilor de CO2 pentru clienţi şi dezvoltarea acestora, prin modernizarea vagoanelor noastre de marfă pe saboţi de frână silenţioşi dar şi prin programele noastre variate de continuare a formării profesionale. Mai mult decât atât, noi am punctat la subiectul legat de condiţiile de muncă, prin ofertele noastre cuprinzătoare în ceea ce priveşte sănătatea şi diversitatea, precum şi prin măsurile de armonizare a familiei cu profesia, ca de ex.: program de lucru flexibil, munca la domiciliu/homeoffice, activităţi pentru timpul liber. Programele noastre cuprinzătoare de sănătate şi de protecţie a angajatelor/angajaţilor au fost remarcate la fel ca şi instructajele noastre anticorupţie, evaluarea partenerului de performanţă şi modalităţile noastre de înregistrare în portalul online.

05.05.2021