EcoVadis: Zlato za ÖBB RCG!

Naše delovanje, ki je v sozvočju z okoljem in družbo, je že tretjič ocenjevala družba EcoVadis in nas pri tem odlikovala z oceno CSR »zlato«. S tem smo prišli med 1 % najbolje ocenjenih družb za upravljanje z železnicami.

Naš poslovni model je kot eden od vodilnih v Evropi sam po sebi trajnosten. Več blaga, kot se prevozi po železnici, manj obremenjujemo okolje. Premik prometa na železnico je pri tem pomemben vzvod za zmanjšanje toplogrednih plinov. Svojo odgovornost vidimo v investicijah v varnost, prilagodljivi železniški logistiki in številnih ukrepih, ki presegajo mobilnost. Mi gremo še korak dlje: tudi svoje poslovne partnerje izbiramo po merilih, ki ne zagotavljajo le, da podpirajo filozofijo našega podjetja, temveč da imajo tudi enake vrednote.

… ker nam je mar

To odgovorno ravnanje je družba EcoVadis, mednarodna ocenjevalna platforma, ki ocenjuje že več kot 75.000 podjetij glede družbene odgovornosti podjetij (Corporate Social Responsibility - CSR), zdaj nagradila z oceno »zlato«. V ocenah so vključene teme s področja okolja, delavskih in človekovih pravic, etike podjetij ter trajnostnih surovin in izdelkov. Pri tretjem ocenjevanju nam je dosedanjo oceno »srebro« uspelo izboljšati v »zlato«. S tem smo prišli med 1 % najbolje ocenjenih podjetij v sektorju železniškega prometa, ki jih ocenjuje EcoVadis. Ostajamo na tej poti in to se nam obrestuje!

Posebej smo lahko navdušili s svojim orodjem za izračun emisij CO2 za stranke in njegovim nadaljnjim razvojem, s predelavo tovornih vagonov za zaviranje s tihimi zavornjaki, in z raznovrstnimi programi nadaljnjega izobraževanja. Poleg tega smo pri temi delovni pogoji prejeli veliko točk s svojim obsežnim programom zdravja ter za ukrepe izboljšanja združevanja družinskega in poslovnega življenja, npr. prilagodljiv delovni čas, delo na daljavo/delo od doma in prostočasne dejavnosti. Pri tem so bili izpostavljeni naši obsežni programi za varnost in zdravje pri delu ter izobraževanje za preprečevanje korupcije, ocenjevanje storitvenih partnerjev in načini registracije na našem spletnem portalu.

05.05.2021