EcoVadis: Zlato za ÖBB RCG!

EcoVadis je po treći put ocijenio naše akcije koje su u harmoniji s okolišem i društvom i dobili su CSR status "Gold". To nas svrstava u prvih 1% svih ocijenjenih željezničkih kompanija.

Kao jedna od vodećih željezničkih logističkih kompanija u Evropi, naš poslovni model je sam po sebi održiv. Jer što više robe putuje vozom, to manje zagađujemo okoliš. Preusmjeravanje prometa na željeznicu najvažnija je poluga za smanjenje emisije stakleničkih plinova. Odgovornost živimo ulažući u sigurnost, fleksibilnu željezničku logistiku i mnoštvo mjera koje nadilaze mobilnost. Ali idemo i korak dalje: Budući da svoje poslovne partnere biramo i prema kriterijima koji ne samo da podržavaju našu korporacijsku filozofiju, već se i oslanjaju na iste vrijednosti.

...jer nam je stalo

EcoVadis, međunarodna platforma za ocjenjivanje koja sada ocjenjuje više od 75.000 kompanija u smislu društveno odgovornog poslovanja (CSR), sada je ovom odgovornom ponašanju dodijelila status „Zlato“. U procjenu su uključena pitanja koja se odnose na životnu sredinu, rad i ljudska prava, poslovnu etiku i održivu nabavu. U našem trećem ocjenjivanju uspjeli smo uspješno poboljšati, nedavno od „Srebra“ u 2019. do „Zlatnog statusa“ 2020.! Sletjeli smo među 1% kompanija u industriji željezničkog transporta koje je procijenio EcoVadis. Nastavljamo se kretati i to se računa!

Posebno smo bili impresionirani našim alatom za proračun emisije CO2 za kupce i njegovim daljnjim razvojem, pretvaranjem naših teretnih vagona u tihe kočione blokove, ali i našim raznolikim programima obuke.  Pored toga, postigli smo visoku ocjenu na temu radnih uslova sa našom širokom ponudom zdravstvenih i dugih uvjeta rada kaoi mjerama za bolje kombiniranje porodice i posla, poput fleksibilnog radnog vremena, rada na daljinu/kućne kancelarije i slobodnih aktivnosti. Istaknuti su naši sveobuhvatni programi zaštite zaposlenih i zdravlja kao i kursevi obuke za borbu protiv korupcije, evaluacija partnera i učinci registracije na našim onlajn portalima..

05.05.2021