Piatră de temelie pentru colaborarea strategică în continuare

Rail Cargo Group înfiinţează împreună cu Portul Baku, ADY Container şi Alliance Logistics un grup de lucru pentru îmbunătăţirea în continuare a competitivităţii Drumului Trans-Caspic al Mătăsii.

După înfiinţarea primului tren-pilot de la Xi’an la Melnik peste Marea Caspică în octombrie 2019 Rail Cargo Group îşi continuă strategia de intensificare a colaborării cu partenerii săi. Alianţa va îmbunătăţi oferta de produse de-a lungul coridorului feroviar sudic şi va crea o reţea intermodală ultrafrecventă de containere, care va lega Europa şi China cu Asia Centrală.

Pentru a asigura un trafic feroviar cu timpi de tranzit stabili, se va analiza situaţia pieţei de-a lungul rutei trans-caspice şi se va lucra la soluţii privind provocările actuale ale pieţei. Scopul principal al iniţiativei este crearea unei platforme de comunicare şi de cooperare şi eliminarea continuă comună a obstacolelor transfrontaliere.

Portul Baku drept viitor element de legătură între Europa şi Asia

În calitate de companie logistică feroviară europeană conducătoare în Europa Centrală şi de Est, Rail Cargo Group dispune deja de o reţea cuprinzătoare pe continentul eurasiatic. Pe baza poziţiei puternice în Europa de Sud-Est RCG planifică acum şi înfiinţarea unei legături feroviare ultrafrecvente spre Baku, ceea ce oferă o alternativă suplimentară la legăturile existente cu China.

Portul din Baku joacă un rol important datorită situării sale geografice şi poziţiei sale viitoare ca şi hub logistic central de-a lungul coridorului trans-caspic. Prin semnarea unui nou Memorandum of Understanding între Portul Baku şi RCG în cadrul grupului de lucru cele două părţi îşi dezvoltă şi mai mult relaţiile reciproce cu prilejul înfiinţării unui nou coridor eurasiatic.