Základní kámen pro další strategickou spolupráci

Skupina Rail Cargo Group společně s přístavem v Baku, společnostmi ADY Container a Alliance Logistics vytvořila pracovní skupinu pro další zlepšování konkurenceschopnosti transkaspické hedvábné stezky.

Po zřízení prvního pilotního vlakového spojení z města Si-an do Mělníku přes Kaspické moře v říjnu 2019 rozšiřuje skupina Rail Cargo Group svou strategii pro zintenzivnění spolupráce se svými partnery. Aliance chce zlepšit nabídku produktů podél jižního železničního koridoru a založit intermodální vysokofrekvenční síť kontejnerové přepravy, která propojí Evropu a Čínu se střední Asií.

Pro zajištění železniční dopravy se stabilními dobami tranzitu je nutné provést analýzu situace na trhu podél transkaspické tratě a vypracovat řešení aktuálních tržních příležitostí. Hlavním cílem iniciativy je vytvoření platformy pro komunikaci a spolupráci a společné nepřetržité odstraňování přeshraničních překážek.

Přístav v Baku jako budoucí spojovací článek mezi Evropou a Asií

Rail Cargo Group jako přední evropská společnost zabývající se železniční logistikou ve střední a východní Evropě již disponuje rozsáhlou sítí na euroasijském kontinentu. Díky silné pozici v jihovýchodní Evropě plánuje skupina RCG rovněž zřízení vysokofrekvenčního železničního spojení do Baku, které bude představovat další alternativu ke stávajícím spojům do Číny.

Důležitou roli v rámci transkaspického koridoru hraje díky své geografické poloze a budoucí pozici centrálního logistického dopravního uzlu přístav v Baku. Podpisem nového Memoranda o porozumění mezi přístavem v Baku a skupinou RCG v souvislosti s pracovní skupinou strany nadále rozšiřují své vztahy při zřizování nového euroasijského koridoru.