Ratingul sustenabilităţii: „Foarte bun“ pentru Grupul RCG

77 din 100 de puncte şi astfel calificatiful „Foarte bun“. Aceasta este aprecierea grupului ÖBB Rail Cargo Group (RCG) în ratingul sustenabilităţii, realizat de agenţia germană imug | rating. O condiţie de bază pozitivă pentru finanţările viitoare.

Un rezultat bun al ratingului sustenabilităţii este un indicator important pentru întreprindere. Motivul: Piaţa pentru investiţii sustenabile preia un rol cheie în lupta împotriva încălzirii climatice şi reprezintă unul dintre segmentele cu creşterea cea mai rapidă în sectorul financiar global. Prin urmare: Cu cât este mai sustenabilă actvitatea unei întreprinderi, cu atât mai mare este disponibilitatea acesteia pentru investiţii.

Indicatorii de evaluare: Performanța ESG

În ratingul actual al sustenabilităţii au fost evaluate pe lângă grupul Rail Cargo Group şi întreprinderile ÖBB Transport de pasageri, Producţie, Servicii tehnice (ÖBB TRAIN TECH) şi Postbus.
Este vorba aici de aşa numita Performanță ESG. Aceasta acoperă în rating, domenii ca mediul înconjurător (Environment), aspecte sociale (Social) şi managementul întreprinderii (Governance). În cadrul rundelor de evaluare cuprinzătoare se va răspunde la întrebări, ca de exemplu, privind măsurile interne întreprinderii pentru reducerea CO2 sau activităţile de reciclare. Sunt analizate şi produsele şi serviciile precum şi condiţiile de muncă, egalitatea de şanse şi achiziţiile durabile.

RCG: coloana vertebrală de logistică durabilă a economiei

Raportul a ajuns la următorul rezultat concret pentru grupul RCG: Performanţa în materie de sustenabilitate a întreprinderii este evaluată în ansamblu ca „Foarte bună“. În cadrul subiectului Managementul ESG sunt evidenţiate în special, domeniile Compliance, siguranţa în muncă şi angajamentul acţionarilor. De asemenea au fost distinse cu calificatiful „Foarte bun“, domeniile cu teme sociale, precum posibilităţile de perfecţionare, managementul sănătăţii şi stimularea egalităţii de şanse.
În domeniul mediului sunt apreciate în mod pozitiv printre altele, sistemul de management al mediului înconjurător, certificat la nivelul grupului RCG, conform standardului ISO 14001 şi obţinerea de energie electrică din 100% Energie Electrică pentru Tracţiune Verde. Şi modelul de afaceri al grupului RCG şi anume, transportul de marfă pe şine cu cele mai variate servicii, este considerat ca fiind o contribuţie pozitivă la sustenabilitate.

În calitatea noastră de companie de logistică feroviară este foarte importantă pentru noi, nu doar orientarea spre competitivitate ci şi orientarea spre valoare. Acţionarea responsabilă în armonie cu mediul şi societatea reprezintă principiul de bază important pentru succesul economic de durată.

CSR / Mediu înconjurător

15.09.2021