Rating trajnosti: »Prav dobro« za RCG

77 od 100 točk in s tem ocena »prav dobro« Tako se glasi presoja skupine ÖBB Rail Cargo Group (RCG) v ratingu trajnosti nemške agencije imug | rating. Pozitiven pogoj za financiranja v prihodnosti.

Dober rezultat pri ratingu trajnosti je za podjetje pomemben indikator. Razlog: Trg za trajnostne denarne naložbe ima ključno vlogo v boju proti podnebnemu segrevanju in je eden izmed najhitreje rastočih segmentov v globalnih financah. Zato velja: Bolj trajnostno kot določeno podjetje deluje, višja je pripravljenost za investiranje.

Indikatorji vrednotenja: ESG performance

V aktualnem ratingu trajosti so bile poleg skupine Rail Cargo Group ocenjene tudi družbe avstrijskih železnic ÖBB potniški promet, proizvodnja, tehnični servis (ÖBB TRAIN TECH) in poštni avtobus.
Pri tem se vse vrti okrog tako imenovane performance ESG. Ta pokriva v ratingu področja okolje (Environment), sociala (Social) in vodenje podjetja (Governance). V obsežnih ocenjevalnih omizjih se pretresajo vprašanja na primer o internih ukrepih podjetja glede zmanjšanja CO2 in aktivnosti recikliranja. Presojajo se tudi izdelki in storitve ter delovni pogoji, enakost možnosti in trajnostne nabave.

RCG: trajnostna logistična hrbtenice gospodarstva

Poročilo je prišlo pri RCG konkretno do naslednjega rezultata: Trajnost podjetja je bila skupno ocenjena kot »prav dobra«. Pri temi menedžment ESG so bila poudarjena zlasti področja upoštevanje zakonskih določb, obratna varnost in angažma nosilca interesov. Prav tako s »prav dobro« so ocenjena socialna tematska področja kot so možnosti nadaljnjega izobraževanja, zdravstveni menedžment in spodbujanje enakosti možnosti.
Na okoljskem področju je med drugim zelo pozitiven, po standardu ISO 14001 certificiran sistem okoljskega menedžmenta po vsem RCG in uporaba elektrike iz Avstrije iz 100 % zelene elektrike železnic. Tudi poslovni model RCG, namreč transport blaga po železnici z najrazličnejšimi pripadajočimi storitvami, se vrednoti kot pozitiven prispevek k trajnosti.

Kot za vodilnega logistika na področju železnic je za nas jasno v središču ne samo orientiranost h konkurenčnosti temveč tudi k vrednotam. Odgovorno ravnanje v sozvočju z okoljem in družbo je pomembno načelo za dolgoročen ekonomski uspeh.

CSR/okolje

15.09.2021