Hodnocení trvalé udržitelnosti u RCG: „velmi dobře“

77 ze 100 bodů znamená hodnocení „velmi dobře“. Takový je výsledek ÖBB Rail Cargo Group (RCG) v rámci hodnocení trvalé udržitelnosti, vydané německou agenturou imug | rating. A to je pozitivní předpoklad pro budoucí financování.

Dobrý výsledek v oblasti hodnocení trvalé udržitelnosti je pro podnik důležitým indikátorem. Z jakého důvodu? Trh finančních investic spojený s trvalou udržitelností získává v boji proti oteplování klíčovou úlohu a patří k jednomu z nejrychleji rostoucích segmentů globálního financování. Proto platí: čím udržitelněji společnost jedná, tím vyšší je připravenost k financování.

Indikátory hodnocení: ESG-Performance

V aktuálním hodnocení trvalé udržitelnosti byly hodnoceny kromě Rail Cargo Group také společnosti ÖBB Personenverkehr, Produktion, Technische Services (ÖBB TRAIN TECH) a Postbus.
Všechno se přitom „točí“ okolo tak zvané ESG-Performance. V rámci ratingu se za tímto pojmem ukrývají oblasti životní prostředí (Environment), sociální záležitosti (Social) a řízení společnosti (Governance). V rámci rozsáhlého hodnocení byly důkladně zkoumány takové otázky, jako jsou například interní opatření společnosti související se snižováním emisí CO2 nebo aktivity spojené s recyklací. Screening se zaměřil i na výrobky a služby včetně pracovních podmínek, rovnosti příležitostí a trvale udržitelného nákupu.

RCG: trvale udržitelná logistická páteř ekonomiky

Zpráva pro RCG má následující konkrétní výsledek: Trvale udržitelný provoz podniku je celkově hodnocený známkou „velmi dobře“. V rámci tématu ESG-Management byly vyzdvihnuty především oblasti compliance, bezpečnost provozu a angažovanost zúčastněných subjektů. Známkou „velmi dobře“ byly hodnoceny i tematické okruhy spojené se sociální oblastí, jako jsou možnosti dalšího vzdělávání, management v oblasti zdravotní péče a podpora rovnosti příležitostí.
V oblasti životního prostředí byl velmi pozitivně hodnocen mimo jiné certifikovaný systém ekologického řízení podle ISO 14001 platný pro celou skupinu RCG a v Rakousku napájení ze 100% zeleného trakčního proudu. Jako pozitivní příspěvek k trvalé udržitelnosti byl hodnocen také obchodní model společnosti RCG, jmenovitě přeprava zboží po železnici s nejrůznějšími souvisejícími službami.

Jsme přední společností zabývající se železniční logistikou a jasně se soustředíme nejen na orientaci v oblasti konkurence, ale i na orientaci v oblasti hodnot. Zodpovědné jednání v souladu s životním prostředím a společností je důležitou zásadou dlouhodobého ekonomického úspěchu.

Corporate Social Responsibility

15.09.2021