Ocjena održivosti: “Vrlo dobro” za RCG

77 od 100 bodova i time ocjena “vrlo dobro”. Ovo je procjena ÖBB Rail Cargo Grupe (RCG) u ocjeni održivosti njemačke agencije imug | rejting. Pozitivan preduvjet za buduće finansiranje.

Dobar rezultat u ocjeni održivosti važan je pokazatelj za kompanije. Razlog: Održivo tržište ulaganja igra ključnu ulogu u borbi protiv globalnog zatopljenja i jedan je od najbrže rastućih segmenata u globalnim finansijama. Stoga vrijedi sljedeće: Što je kompanija više usmjerena na održivost, veća je spremnost na ulaganje.

Indikatori evaluacije: Performanse ESG -a

U sadašnjoj ocjeni održivosti, pored Rail Cargo Grupe, ocijenjene su i ÖBB kompanije Putnički transport, proizvodnja, tehničke usluge (ÖBB TRAIN TECH) i Postbus.
Sve se vrti oko takozvanih performansi ESG-a. U ocjenjivanju ovo pokriva područja okoliša (Environment), društvenog (Social) i korporativnog upravljanja (Governance). U sveobuhvatnim rundama evaluacije ispituju se pitanja poput unutrašnjih mjera za smanjenje CO2 ili aktivnosti recikliranja. Proizvodi i usluge, kao i radni uslovi, jednake mogućnosti i održive nabavke, takođe se pregledavaju.

RCG: održiva logistička okosnica ekonomije

Izvještaj u RCG -u posebno dolazi do sljedećeg zaključka: Izvještaj u RCG -u posebno dolazi do sljedećeg zaključka: Kada je riječ o upravljanju ESG -om, područja usklađenosti, operativne sigurnosti i angažmana zainteresiranih strana posebno su naglašena. Društvene teme, poput mogućnosti daljnjeg usavršavanja, upravljanja zdravstvenim sektorom i promicanja jednakih mogućnosti, također su ocijenjene kao "vrlo dobre".
U području zaštite okoliša, između ostalog, certificirani sistem upravljanja okolišem za cijelu RCG prema ISO 14001 i nabava električne energije u Austriji iz 100% zelene vučne struje gledaju se vrlo pozitivno. Poslovni model RCG -a, odnosno prijevoz robe željeznicom sa širokim spektrom srodnih usluga, ocijenjen je kao pozitivan doprinos održivosti.

Kao vodeća željeznička logistička kompanija, naš fokus nije samo na konkurentnosti, već i na vrijednosti. Odgovorno djelovanje u skladu s okolišem i društvom važan je princip za dugoročni ekonomski uspjeh.

CSR / Okoliš

15.09.2021