Procjena održivosti: "Vrlo dobro" za RCG

77 od 100 bodova i time ocjena „vrlo dobar“. Ovo je ocjena ÖBB Rail Cargo Grupe (RCG) u procjeni održivosti njemačke agencije imug | rating. Pozitivan preduvjet za buduće financiranje.

Dobar rezultat u procjeni održivosti važan je pokazatelj za tvrtke. Razlog: Tržište za održiva novčana ulaganja igra ključnu ulogu u borbi protiv globalnog zatopljenja i jedan je od najbrže rastućih segmenata u globalnim financijama. Stoga vrijedi: Što je tvrtka održivija, veća je spremnost za ulaganje.

Pokazatelji ocjenjivanja: Performanse ESG-a

U trenutnoj procjeni održivosti, osim Rail Cargo Grupe, ocijenjena su i ÖBB društva za putnički promet, proizvodnju, tehničke usluge (ÖBB TRAIN TECH) i poštanski autobus.
Pritom se sve vrti oko takozvane performanse ESG-a. Ona u procjeni pokriva područja okoliša (Environment), društva (Social) i poduzetništva (Governance). U opsežnim sjednicama procjenjivanja razmatraju se pitanja poput internih mjera tvrtki za smanjenje CO2 ili aktivnosti recikliranja. Također se provjeravaju proizvodi i usluge, kao i radni uvjeti, jednake mogućnosti za sve i održiva nabava.

RCG: održiva logistička okosnica gospodarstva

Izvješće u RCG-u konkretno dolazi do sljedećeg zaključka: Uspješnost održivosti tvrtke općenito je ocijenjena kao „vrlo dobra“. Kad je riječ o upravljanju ESG-om, posebno su naglašena područja usklađenosti, radne sigurnosti i angažmana dionika. Društvene teme, poput mogućnosti daljnjeg usavršavanja, upravljanja zdravljem i promicanja jednakih mogućnosti za sve, također su ocijenjene s „vrlo dobrim“.
Na području okoliša, između ostalog, vrlo pozitivno su viđeni certificirani sustav upravljanja okolišem na razini RCG-a u skladu s normom ISO 14001 i nabava električne energije u Austriji iz 100% zelene struje za željeznicu. Poslovni model RCG-a, odnosno prijevoz robe željeznicom sa širokim spektrom pripadajućih usluga, ocijenjen je kao pozitivan doprinos održivosti.

Kao vodeća željeznička logistička tvrtka, naše težište nije samo na konkurentnosti, već i na vrijednostima. Odgovorno djelovanje u skladu s okolišem i društvom važno je načelo za dugoročni gospodarski uspjeh.

CSR / Okoliš

15.09.2021