Nove povezave med Srednjo Evropo in Srednjo Azijo

Skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG) širi svojo mrežo TransNET z novimi povezavami TransFER za intermodalne blagovne tokove, s čimer se trgovska središča v Srednji Evropi in Srednji Aziji prek osrednjega koridorja še bolj zbližujejo.

RCG s šestnajstimi novimi intermodalnimi storitvami prek osrednjega koridorja povezuje trgovska središča Srednje Evrope in Srednje Azije. Obdelava poteka v sodelovanju s partnerji in omogoča učinkovite in nemotene transportne rešitve na celotni poti. Redni vlaki s konkurenčnim tranzitnimi časi, ki znašajo približno 30 dni, so privlačna alternativa pomorskemu tovornemu prometu. Stranke imajo koristi od krajših tranzitnih časov, zanesljivih in trajnostnih transportnih rešitev za 20- in 40-metrske kontejnerje ter boljših povezav med trgi v obeh regijah. 

Izogibanje geopolitičnim omejitvam

Bistvena prednost teh transportnih rešitev je, da varno in zanesljivo potekajo skozi države, za katere ne veljajo sankcije, kar strankam omogoča sklenitev zavarovanja prevoza. Poleg tega obidejo ta čas preobremenjena pristanišča za nakladanje in razkladanje ter morske terminale in terminale v zaledju. To vodi do manj ozkih grl in učinkovitejšega obravnavanja uvoznih in izvoznih pošiljk. RCG lahko poskrbi za celotno logistično vrednostno verigo, vključno z dodatnimi špediterskimi storitvami. Stranke so dnevno informirane o aktualnem stanu transporta.

Raznolike možnosti na treh poteh

Prek Istanbula (Turčija) v Tbilisi (Gruzija), Erevan (Armenija), Baku (Azerbajdžan), Astano in Almaty (Kazahstan), Ašhabad (Turkmenistan) in Taškent (Uzbekistan). Prek Konstante (Romunija) vodi do Tbilisija (Gruzija), Bakuja (Azerbajdžan), Astane in Almatyja (Kazahstan), Ašhabada (Turkmenistan) in Taškenta (Uzbekistan). Poleg tega poteka po severnem koridorju do Astane (Kazahstan), Taškenta (Uzbekistan) in Ulan Batorja (Mongolija).

Eurasia TransNET

19.09.2023