Evrazija

S svojimi atraktivnimi povezavami na dolge razdalje z optimalnimi tranzitnimi časi visokofrekvenčno povezujemo gospodarske regije med Evropo in Azijo.

Stopnje rasti na evrazijskem koridorju »Belt and Road« in na Novi svilni cesti so več kot občutne, zlasti v zadnjih letih in s prespektivo v prihodnje. Železniški tovorni promet med Evropo in Srednjo Azijo je v okviru obsežne pobude »Belt and Road« močno pridobil na pomenu. Ne gre le za učinkovito in stroškovno ugodno alternativo tradicionalnemu pomorskemu prometu - tudi s sprotnimi naložbami v infrastrukturo si prizadevamo za nadaljnje izboljšanje rentabilnosti trgovine in logistike.

Z vzpostavljanjem novih evrazijskih logističnih poti širimo svoje logistično omrežje v okviru pobude »Belt and Road«. Povezava Nove svilne ceste z našim gostim in zmogljivim omrežjem TransNET zagotavlja hiter transport z učinkovito nadaljnjo distribucijo v Evropi - kajti železnica je s svojimi tranzirnimi časi v primerjavi s pomorskim prometom v jasni prednosti.

S svojimi logističnimi dejavnostmi na osi Kitajska-Evropa ne ustvarjamo le privlačnih alternativ pomorskemu in letalskemu tovornemu prometu, temveč ponujamo tudi zanesljive in prilagojene celovite logistične rešitve na celotni evrazijski celini. Z rednimi vlaki povezujemo evropske trgovske poti z Daljnim vzhodom in Srednjo Azijo - in to na okolju prijazen način po železnici.

Vaše prednosti

  • učinkovite »end-to-end« logistične rešitve med Evropo in Azijo
  • sistemi kompletnih vlakov z brezhibnim prevoznim postopkom
  • pospešeni transportni časi
  • upravljanje celotnega prevoznega postopka na enem mestu, vključno z dodatnimi špediterskimi storitvami
  • kontaktne osebe, ki so na voljo ves čas prevoza v Evropi in na Kitajskem

Povežite se z nami

S 3 kliki do vaše kontaktne osebe

TransNET Europe - Asia