TransNET – your cargo, our logistics solutions

Vienna Trieste

TransFER Vienna–Trieste

S tem TransFER-jem med Dunajem in Trstom zagotavljamo neposredno povezavo s tržaškim pristaniščem. Tržaško pristanišče je največje pristanišče na zgornjem Jadranu in pomembno prometno vozlišče za evropski tovorni promet na Daljni vzhod.

 

Vaše prednosti

  • Neposredna povezava od terminala do terminala
  • Fiksni vozni red
  • Ugoden tranzitni čas

Vaš kontakt

Customer Service / Booking
Pošlji e-pošto

Matthias Urbas
TransFER Manager
+43 664 6178562
Pošlji e-pošto

Lukas Bernard
Segment Manager Maritime
+420 606 654101
Pošlji e-pošto

Legenda

  • TransFER
  • Izbrani TransFER
  • Postanek
  • Intermodalno
  • Vagonska pošiljka
  • Oprtni vlak (RoLa)

Lokacije

Frekvenca odhodov / teden