TransNET – your cargo, our logistics solutions

Vienna Hamburg/Bremerhaven

TransFER Vienna–Hamburg/Bremerhaven

Naša povezava TransFER zagotavlja neposredno povezavo med avstrijsko prestolnico in severnima pristaniščema Bremerhaven in Hamburg, tj. pretovornim vozliščem za medcelinski promet. Tako omogoči neposredno povezavo z vso srednjo in jugovzhodno Evropo.

Vaše prednosti

  • Neposredna povezava od Dunaja do Bremerhavna/Hamburga in obratno
  • Fiksni vozni red
  • Ugodni tranzitni časi
  • Antenska povezava z avstrijskimi terminali

Vaš kontakt

Customer Service / Booking Import
Pošlji e-pošto

Customer Service / Booking Export
Pošlji e-pošto

Lukas Bernard
Segment Manager Maritime
+420 606 654101
Pošlji e-pošto

Legenda

  • TransFER
  • Izbrani TransFER
  • Postanek
  • Intermodalno
  • Vagonska pošiljka
  • Oprtni vlak (RoLa)

Lokacije

Frekvenca odhodov / teden