TransNET – your cargo, our logistics solutions

Melnik Hamburg/Bremerhaven

TransFER Melnik–Hamburg/Bremerhaven

Naša dnevna povezava TransFER zagotavlja neposredno povezavo Češke s severnima pristaniščema Hamburg in Bremerhaven, tj. pretovornim vozliščem za medcelinski promet.

Vaše prednosti

 • Dnevna neposredna povezava od Melnika do Hamburga in obratno
 • Fiksni vozni red
 • Ugoden tranzitni čas s povezavo A–B
 • Nočni vlak od/do Prerova, Paskova ali Brna
 • Kamionska dostava na Češkem, kot tudi prazen prevzem/oddaja
 • Antenska povezava z drugimi terminali na Češkem in Slovaškem

Vaš kontakt

Customer Service / Booking
Pošlji e-pošto

Petr Nejedly
TransFER Manager
+420 601 368 514
Pošlji e-pošto

Legenda

 • TransFER
 • Izbrani TransFER
 • Postanek
 • Intermodalno
 • Vagonska pošiljka
 • Oprtni vlak (RoLa)

Lokacije

Frekvenca odhodov / teden