TransNET – your cargo, our logistics solutions

Paskov Gdansk

TransFER Paskov–Gdansk

Naša neprekinjena povezava TransFER med Paskovom in Danzigom je edina neposredna povezava iz moravske regije in severne Slovaške do evropskega glavnega pristanišča Danzig v Baltiku, s trajanjem tranzita samo 18 ur. Idealni parametri koridorja omogočajo kapacitete zlasti za težke zabojnike. Prednosti pristanišča Danzig niso samo neposredne ladijske povezave z daljnim vzhodom s primerljivim trajanjem, kot je Hamburg, ampak tudi dodatne povezave s Skandinavijo.

Vaše prednosti

  • Neposredna povezava od Paskova do Gdanska in obratno
  • Fiksni vozni red
  • Ugodni tranzitni časi

Vaš kontakt

Customer Service / Booking
Pošlji e-pošto

Petr Nejedly
TransFER Manager
+420 601 368 514
Pošlji e-pošto

Legenda

  • TransFER
  • Izbrani TransFER
  • Postanek
  • Intermodalno
  • Vagonska pošiljka
  • Oprtni vlak (RoLa)

Lokacije

Frekvenca odhodov / teden