Nova ruta u Skandinaviju

Rail Cargo Group optimizira TransFER za vagonski promet između Austrije i Skandinavije. Od početka godine teret će se transportirati od Linza preko Rheinkampa (kod Duisburga) do Malmöa održivom željeznicom. Vraća se na Wels.

TransFER Linz–Scandinavia–Wels za vagonske terete sada dijeli rutu s TransFER Linz–Duisburg–Wels. U sklopu operativne konsolidacije veza, tjedne kružne linije između Linza i Rheinkampa (kod Duisburga) i do Welsa povećat će se s pet na šest - dvije vode od Rheinkampa vlakom preko Maschena do Danske i mosta Öresund do Malmö. Prijevozi do i iz bečkog središnjeg ranžirnog kolodvora i dalje su mogući s TransFER kombinacijama.

Izravna veza sa skandinavskom regijom

Zbog svog zemljopisnog položaja, Malmö igra važnu ulogu u održivoj europskoj prometnoj mreži. S novom rutom, nema potrebe za pretovarom na brod kako biste stigli do južne švedske lučke regije. S TransFER Linz–Scandinavia–Wels, RCG stvara pouzdano i sigurno transportno rješenje u skandinavskom području s daljnjim mogućnostima povezivanja u sjevernoj i zapadnoj Europi. Osim toga, Rheinkamp nudi mogućnost dodavanja količina za Skandinaviju ili raspodjele količina iz Skandinavije u Njemačkoj te Francuskoj, Belgiji i Nizozemskoj.

TransFER Linz–Scandinavia–Wels

11.01.2022