Ocena środowiskowa CDP - RCG utrzymuje dobry wynik

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) po raz kolejny osiągnęła dobry wynik w ważnym na całym świecie rankingu „Carbon Disclosure Project”.

CDP jest organizacją non-profit, która dokonuje oceny firm, miast, regionów i krajów pod kątem ich przejrzystości środowiskowej oraz działań podejmowanych w tym zakresie. Ocena CDP jest jedną z najbardziej renomowanych ocen środowiskowych na świecie. Na całym świecie, kompleksowej i rygorystycznej ocenie CDP poddawanych jest około 23 300 firm.

Ocena B utrzymana mimo rosnących wymagań

Grupa RCG, jako zrównoważony filar logistyczny europejskiej gospodarki, także w 2023 r. zgłosiła się do ratingu i przedstawiła wszystkie istotne dla klimatu dane liczbowe. Mimo że wymagania wzrosły i pojawiły się zupełnie nowe tematy, takie jak bioróżnorodność czy taksonomia UE, wynik został utrzymany na dobrym poziomie. Ponadto RCG osiągnęła znaczną poprawę w obszarach „Energy” (A-) i „Value Chain Engagement” (B-). Dzięki temu znaleźliśmy się powyżej globalnej średniej C.
 Jako wiodący dostawca logistyki kolejowej w Europie, jesteśmy świadomi naszej ogromnej odpowiedzialności, jaka wiąże się z kształtowaniem przez nas tejże branży przez 365 dni w roku - 24 godziny na dobę. Wspólnie z innymi wiodącymi europejskimi firmami zajmującymi się kolejowym transportem towarowym dążymy do tego, aby do 2030 r. przenieść 30% wolumenu przewozów towarowych na przyjazny dla środowiska transport kolejowy, wzmacniając tym samym zrównoważony transport towarowy.

26.02.2024