Okoljska ocena CDP – RCG ohranja dober rezultat

Skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG) je ponovno dosegla dober rezultat v globalno pomembnem ocenjevanju »Carbon Disclosure Project«.

CDP je neprofitna organizacija, ki ocenjuje podjetja, mesta, regije in države glede na njihovo okoljsko transparentnost in ukrepe. Ocena CDP je v svetovnem merilu ena najbolj priznanih okoljskih ocen. Približno 23.300 podjetij po vsem svetu opravi celovito in strogo oceno CDP.

Kljub povečanim zahtevam ohranjamo oceno B

Kot trajnostna logistična hrbtenica evropskega gospodarstva se je družba RCG v letu 2023 ponovno prijavila na ocenjevanje in predložila vse podatke, povezane s podnebjem. Čeprav so se zahteve povečale in so bile dodane povsem nove teme, kot sta biotska raznovrstnost ali taksonomija EU, smo rezultat zadržali na dobri ravni. Poleg tega je družba RCG dosegla znatno izboljšanje tudi na področjih »Energy« (A-) in »Value Chain Engagement« (B-). To nas uvršča nad svetovno povprečje C.
 Kot vodilni ponudnik železniške logistike v Evropi oblikujemo panogo 365 dni na leto – 24 ur na dan in se zavedamo svoje velike odgovornosti. Skupaj z drugimi vodilnimi evropskimi železniškimi prevozniki smo se zavezali, da bomo do leta 2030 30 % količine tovora preusmerili v okolju prijazen železniški promet in tako okrepili trajnostni tovorni promet.

26.02.2024