Environmentální hodnocení CDP – RCG si udržuje dobrý výsledek

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) opakovaně dosáhla dobrých výsledků v celosvětově významném hodnocení „Carbon Disclosure Project“.

CDP je nezisková organizace, která hodnotí společnosti, města, regiony a země z hlediska environmentální transparentnosti a opatření. Z celosvětového hlediska je hodnocení CDP jedním z celosvětově nejuznávanějších ekologických hodnocení. Přibližně 23 300 společností po celém světě prochází rozsáhlým a přísným hodnocením ze strany CDP.

Hodnocení B zachováno i přes zvýšené požadavky

Jako udržitelná logistická páteř evropského hospodářství se RCG znovu hlásila k hodnocení v roce 2023 a předložila všechny údaje týkající se klimatu. Přestože se požadavky zvýšily a přibyla zcela nová témata jako biodiverzita nebo taxonomie EU, výsledek se podařilo udržet na dobré úrovni. Kromě toho RCG dosáhlo významného zlepšení v oblastech „Energy“ (A-) a „Value Chain Engagement“ (B-). To znamená, že jsme nad celosvětovým průměrem C.
 Jako přední poskytovatel železniční logistiky v Evropě formujeme toto odvětví 365 dní v roce / 24 hodin denně a jsme si vědomi naší velké odpovědnosti. Společně s dalšími předními evropskými železničními nákladními společnostmi jsme se zavázali přesunout 30 % objemu nákladní dopravy do roku 2030 na železnici šetrnou k životnímu prostředí, a tím posílit udržitelnou nákladní dopravu.

26.02.2024