EcoVadis: znów „Złoto”!

Nasze działania, które są zgodne ze środowiskiem i społeczeństwem, zostały już po raz czwarty ocenione przez EcoVadis i otrzymały „Złoty” status CSR.

... ponieważ nam zależy

Ocena przeprowadzona przez EcoVadis, międzynarodową platformę ratingową, która obecnie ocenia ponad 90 000 firm pod względem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), obejmowała zagadnienia związane z ochroną środowiska, prawami pracowniczymi i prawami człowieka, etyką korporacyjną oraz zrównoważonymi zamówieniami publicznymi. „Złoto” oznacza, że ÖBB Rail Cargo Group znajduje się w grupie 1% najlepszych ocenianych przedsiębiorstw kolejowych.

Jesteśmy w ciągłym ruchu i to jest zasługa!

Szczególne wrażenie wywarło nasze narzędzie do obliczania emisji CO2 dla klientów i jego dalszy rozwój, przestawienie naszych wagonów towarowych na ciche klocki hamulcowe, ale także nasze różnorodne programy szkoleniowe. Ponadto zdobyliśmy punkty w dziedzinie warunków pracy dzięki naszym bogatym ofertom dotyczącym zdrowia i różnorodności, a także środkom umożliwiającym lepsze godzenie życia rodzinnego z zawodowym, takim jak elastyczne godziny pracy, telepraca/praca zdalna i zajęcia rekreacyjne. Zwrócono uwagę na nasze kompleksowe programy ochrony pracowników i zdrowia, a także na szkolenia antykorupcyjne, ocenę partnerów w zakresie wydajności oraz sposoby rejestracji w naszym portalu internetowym.

23.06.2022