EcoVadis: zase zlatá!

Naše jednání v souladu s životním prostředím a zájmy společnosti byly již počtvrté hodnoceny platformou EcoVadis a současně oceněny zlatým statusem CSR „Gold“.

… protože my se stará

Hodnocení mezinárodní ratingové platformy EcoVadis, která v současné době hodnotí společenskou odpovědnost (CSR) u více než 90 000 společností, zahrnuje oblasti spojené se životním prostředím, pracovními a lidskými právy, podnikovou etikou a udržitelným obchodováním. Hodnocení „Gold“ znamená, že společnost ÖBB Rail Cargo Group patří k nejlepšímu 1 % všech hodnocených železničních společností.

Zůstáváme v pohybu, a to se počítá!

Mimořádný dojem jsme udělali naším nástrojem ke kalkulaci emisí CO2 pro zákazníky a jeho dalším vývojem, vybavením našich nákladních vozů tichými brzdovými špalíky, ale i našimi bohatými programy dalšího vzdělávání. Kromě toho jsme zabodovali na poli pracovních podmínek naší širokou nabídkou v oblasti zdraví a diverzity, a také opatřeními k lepšímu skloubení rodiny a povolání, jako jsou flexibilní pracovní doba, mobilní práce, práce z domova a volnočasové aktivity. Kladnou odezvu měla i naše rozsáhlá ochrana zaměstnanců a zdravotní programy podobně jako naše antikorupční školení, evalvace dodavatelů služeb a možnosti registrace na našem portálu online.

23.06.2022