EcoVadis: ponovo „Gold“!

EcoVadis je po četvrti put ocijenio naše akcije koje su u harmoniji s okolišem i društvom i dobilmo smo CSR status "Gold".

... jer nam je stalo

Procjena EcoVadisa, međunarodne platforme za ocjenjivanje, koja sada ocjenjuje više od 90.000 kompanija u smislu društveno odgovornog poslovanja (CSR), uključivala je teme koje se odnose na okoliš, radna i ljudska prava, korporativnu etiku i održive nabavke. „Gold“ znači da je ÖBB Rail Cargo Group među prvih 1% svih ocijenjenih željezničkih kompanija.

Nastavljamo se kretati i to se računa!

Posebno smo impresionirali našim alatom za proračun emisije CO2 za kupce i njegovim daljnjim razvojem, pretvaranjem naših teretnih vagona u tihe kočione blokove, ali i našim raznolikim programima obuke. Pored toga, postigli smo visoku ocjenu na temu radnih uslova sa našom širokom ponudom zdravstvenih i dugih uvjeta rada kaoi mjerama za bolje kombiniranje porodice i posla, poput fleksibilnog radnog vremena, rada na daljinu/kućne kancelarije i slobodnih aktivnosti. Istaknuti su naši sveobuhvatni programi zaštite zaposlenika i zdravlja, kao i kursevi obuke za borbu protiv korupcije, evaluacija partnera i učinci registracije na našim onlajn portalima.

23.06.2022