EcoVadis: ponovno »zlato«!

Naše delovanje, ki je v sozvočju z okoljem in družbo, je že tretjič ocenjevala družba EcoVadis in nam pri tem podelila status CSR »zlato«.

… ker nam ni vseeno

Ocena EcoVadisa, mednarodne ocenjevalne platforme, ki zdaj ocenjuje več kot 90.000 podjetij z vidika družbene odgovornosti podjetij, je vključevala teme, povezane z okoljem, delom in človekovimi pravicami, podjetniško etiko in trajnostnimi javnimi naročili. »Zlato« pomeni, da je skupina ÖBB Rail Cargo Group med 1 % najboljših med vsemi ocenjevanimi železniškimi podjetji.

Ostajamo v gibanju in to se nam obrestuje!

Posebej smo lahko navdušili s svojim orodjem za izračun emisij CO2 za stranke in njegovim nadaljnjim razvojem, predelavo tovornih vagonov na tihe zavorne bloke in z raznovrstnimi programi nadaljnjega izobraževanja. Poleg tega smo prejeli veliko točk pri temi delovni pogoji s svojimi obsežnimi ponudbami za zdravje in raznolikost ter za ukrepe za boljše združevanje družinskega in poslovnega življenja, npr. prilagodljivi delovni časi, telefonsko delo/delo od doma in prostočasne dejavnosti. Pri tem so bili izpostavljeni naši obsežni programi za varstvo delavcev in delavk in zdravja ter izobraževanje proti korupciji, ocenjevanje storitvenih partnerjev in načini registracije na našem spletnem portalu.

23.06.2022