Również w 2023 r. magazyny RCG są neutralne klimatycznie

Magazyny w Lenzing i w Wiedniu Freudenau kompensują emisje resztkowe poprzez zrównoważone projekty ochrony klimatu.

Rail Cargo Group (RCG) od lat angażuje się w ochronę klimatu. Dotyczy to przede wszystkim ciągłego przenoszenia transportu na kolej, ale widoczne jest również w wielu innych projektach. Najlepszy przykład: Od końca 2021 roku RCG kompensuje emisje w swoich magazynach w Lenzing i Vienna Freudenau. Oznacza to, że dwie z trzech lokalizacji w Austrii są obecnie neutralne klimatycznie.  

Trzy kroki ku lepszemu klimatowi

W lokalizacjach Lenzing i Wiedeń Freudenau RCG rejestruje całkowitą emisję gazów cieplarnianych, a więc wszystkie emisje z zakresu 1, 2 i 3. Oznacza to, że dokumentowana jest nie tylko emisja gazów spalinowych z floty i ogrzewania (Zakres 1), ale również emisja pośrednia z zakupionej energii, takiej jak energia elektryczna i ogrzewanie miejskie (Zakres 2), jak również emisja spowodowana podróżami pracowników RCG lub odpadami firmowymi i papierem biurowym (Zakres 3).

RCG stale zmniejsza wszystkie te emisje i dodatkowo kompensuje nieuniknione emisje poprzez projekty ochrony klimatu. Emisje są kompensowane przez inwestycje w konkretne projekty ochrony klimatu ClimatePartner. Na przykład magazyn RCG w Lenzing wspiera projekt energii wiatrowej w Bandirma w Turcji, a siedziba we Freudenau angażuje się w regionalną ochronę przyrody w Parku Przyrody Karwende. Od końca 2021 roku skompensowano już 780 420 kg CO2, a tym samym wszystkie emisje za lat 2020 i 2021.

RCG na drodze do neutralności klimatycznej

Obie lokalizacje, tj. Lenzing i Wiedeń Freudenau, szczycą się znakiem „Klimatyczna neutralność”, który jest przyznawany w niezależny sposób. Kompensowanie jest przejrzyste i możliwe do prześledzenia dzięki numerowi ID i śledzącemu adresowi URL. Proces ten podlega corocznej kontroli realizowanej przez instytucję TÜV Austria. Oprócz unikania i ograniczania gazów cieplarnianych, kompensowanie jest ważnym krokiem w całościowym podejściu do ochrony klimatu. Jako wiodące przedsiębiorstwo logistyki kolejowej w Europie, RCG jest zatem zaangażowane w zrównoważony rozwój na wszystkich poziomach.

26.01.2023