Tudi 2023 RCG zagotavlja, da so skladišča podnebno nevtralna

Skladišča na lokacijah Lenzing in Dunaj Freudenau kompenzirajo preostale emisije s projekti trajnostnega varstva podnebja.

Skupina Rail Cargo Group (RCG) se od nekdaj zavzema za varstvo podnebja. To zadeva zlasti na neprekinjeni prehod na železniški promet, kaže pa se tudi pri številnih nadaljnjih projektih. Najboljši primer: Od konca 2021 RCG kompenzira emisije na svojih lokacijah skladišč Lenzing in Dunaj Freudenau. Tako sta aktualno dve od treh lokacij v Avstriji podnebno nevtralni.  

V treh korakih do boljšega podnebja

Za lokaciji Lenzing in Dunaj Freudenau RCG beleži skupne emisije toplogrednih plinov in s tem vse emisije obsega 1, obsega 2 in obsega 3. To pomeni, da niso dokumentirane le emisije iz voznega parka in ogrevalnih plinov (obseg 1), temveč tudi posredne emisije iz kupljene energije, kot sta elektrika in daljinsko ogrevanje (obseg 2), ter emisije, ki nastajajo zaradi potovanj zaposlenih v RCG ali odpadkov in pisarniškega papirja (obseg 3).

Družba RCG nenehno zmanjšuje vse te emisije in dodatno kompenzira neizogibne emisije s projekti varstva podnebja. Emisije se kompenzirajo z investicijami v konkretne projekte varstva podnebja ClimatePartner. Skladišče RCG Lenzing na primer podpira projekt vetrne energije v Bandirmi v Turčiji, medtem ko se lokacija Freudenau zavzema za regionalno varstvo narave v naravnem parku Karwendel. Od konca leta 2021 je bilo kompenziranih že 780.420 kg CO2 in s tem vse emisije za leti 2020 in 2021.

RCG na poti do podnebne nevtralnosti

Obe lokaciji – Lenzing in Dunaj Freudenau – imata sedaj oznako »podnebno nevtralno«, ki se podeljuje neodvisno. Kompenzacija je pregledna in sledljiva prek identifikacijske številke in URL naslova za sledenje. Ta proces letno kontrolira ustanova TÜV-Austria. Poleg preprečevanja in zmanjševanja toplogrednih plinov je kompenzacija pomemben korak pri celostnem varstvu podnebja. Kot vodilno železniško logistično podjetje v Evropi je RCG zavezan k trajnosti na vseh ravneh.

26.01.2023