IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

1. OPŠTI DIO

Rail Cargo Group (“RCG” ili “mi”) – Rail Cargo Austria AG, 1100 Beč, Am Hauptbahnhof 2, FN 248731g i njene podružnice – vodi računa o zaštiti vaših ličnih podataka i njihovoj obradi u skladu sa odredbama o zaštiti ličnih podataka. U ovoj izjavi o zaštiti ličnih podataka objašnjavamo kako mi, kao lice odgovorno za obradu podataka, prikupljamo, prosljeđujemo i koristimo vaše lične podatke, te kako možete ostvariti svoja prava kao lice na koje se podaci odnose.

1.1 Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s našom upotrebom vaših ličnih podataka, kontaktirajte nas putem našeg službenika za zaštitu podataka na: datenschutz@railcargo.com ili poštom na „Rail Cargo Austria AG, Legal Affairs, z.Hd. Datenschutzbeauftragte:r, Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien“.

2. VRSTE LIČNIH PODATAKA I SVRHE OBRADE

2.1 Podaci koje dajete dobrovoljno

Vrste ličnih podataka

„Podaci za kontakt“, kao što su oslovljavanje, titula, ime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte, funkcija, kompanija/organ, odjeljenje.

Svrha prikupljanja

 • Da odgovorimo ili obradimo upite, žalbe i zahtjeve za uslugu koje nam šaljete
 • Da bismo vam mogli pružiti važne informacije, kao što su nove veze ili proizvodi
 • Da bismo vas mogli pozvati na manifestacije, kao što su sajmovi i javni događaji
 • U svrhu organizacije ovih događaja
 • U svrhu sudjelovanja u igrama na sreću
 • Za realizaciju dobrovoljnih anketa

Pravni osnov

 • Legitimni interes u skladu sa čl. 6 stav 1 slovo f GDPR

„Podaci o klijentima“ koje nam dajete ili koje treba da pružimo i fakturiramo za naše usluge, kao što su oslovaljavanje, titula, ime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte, pripadnost kompaniji osobe za kontakt klijenta, broj korisnika, narudžba i podaci o potrošnji, detalji o plaćanju kupaca

 • Za uspostavljanje i razvoj poslovnog odnosa
 • Za obračun naših usluga
 • U svrhu poziva na manifestacije za naše klijente
 • Za priopćenja važnih informacija u vezi s pružanjem naših usluga.
 • Legitimni interes u skladu sa čl. 6 stav 1 tačka b GDPR
 • Legitimni interes u skladu sa čl. 6 stav 1 tačka f GDPR

„Podaci dobavljača“ koje nam kao ugovorni partner dajete u toku procesa nabavke i obrade ugovora, kao što su oslovaljavanje, naslov, ime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte, pripadnost kompaniji osobe za kontakt dobavljača, podatke za uplatu dobavljača

 • Za uspostavljanje i razvoj poslovnog odnosa.
 • Legitimni interes u skladu sa čl. 6 stav 1 tačka b GDPR
 • Legitimni interes u skladu sa čl. 6 stav 1 tačka f GDPR

2.1.1 U slučaju potraživanja ostalih ličnih podataka osim navedenih, to će vam biti saopšteno skupa sa svrhom njihovog prikupljanja u aktualnom vremenu.

2.2  Podaci koje prikupljamo automatski, kolačići i druge tehnologije

2.2.1 Za informacije o ličnim podacima koje prikupljamo automatski prilikom posjete našoj web stranici, kao i kolačićima i drugim tehnologijama, pogledajte Uslove korištenja naše web stranice.

2.2.2 Sistemi koje RCG obezbjeđuje za svoje klijente i poslovne partnere sprovode sistemske i aplikativne logove u uobičajenom obimu isključivo u svrhu analize grešaka. To podrazumeva IP adresu, a u zavisnosti od sistema koji se koristi i pretraživač samog korisnika. Pravni osnov za obradu ovih podataka je legitimni interes RCG-a da bi osigurao sigurnost mreže i podataka i funkcionalnost sistema, koji nemaju prednost u odnosu na Vaše interese zaštite podataka ili osnovna prava i slobode (član 6 (1) (f) GDPR).

2.3 Podaci koje prikupljamo iz vanjskih izvora

2.3.1 Povremeno možemo primati vaše lične podatke iz eksternih izvora (kao što su podaci iz javno dostupnih registara kao što su kompanije ili zemljišne knjige, iz informacija objavljenih na web stranicama vaše kompanije ili organizacije ili ako podnesete upit/žalbu u vezi sa RCGom drugoj kompaniji unutar ÖBB grupe koji se zatim prosljeđuju RCGu na obradu). Pritom provjeravamo da li ove treće strane imaju vaš pristanak ili su na drugi način zakonski ovlaštene ili prisiljene da nam otkriju vaše lične podatke.

2.3.2 Vrste informacija koje prikupljamo od trećih strana uključuju lične podatke sadržane u javnim evidencijama ili vaše podatke za kontakt iz drugih javno dostupnih izvora, kao što su web stranice kompanije. Podatke koje dobijemo od navedenih trećih strana koristimo u sljedeće svrhe:

 • da održavamo i poboljšavamo tačnost evidencije koju imamo o vama,
 • da obradimo upit/žalbu koja nam je upućena.

3. PRIMALAC PODATAKA

3.1 Kako bismo osigurali efikasnu ponudu i politiku kupovine, koristimo internu grupnu matričnu organizaciju (Rail Cargo Group) koju čine Rail Cargo Austria AG, Rail Cargo Logistics - Austria GmbH, Rail Cargo Logistics - Environmental Solutions GmbH, Rail Cargo Logistics GmbH i Rail Cargo Operator - Austria GmbH kao i naše međunarodne podružnice u okviru kojih se razmjenjuju podaci o klijentima i dobavljačima.

3.1.1 Podaci o klijentima se razmjenjuju između kompanija unutar grupne matrične organizacije kako bi se odgovorilo na upite i dostavile ponude, što se odvija kao dio zajedničkog upravljanja odnosima s klijentima (CRM) u okviru zajedničke odgovornosti (čl. 26 GDPR).

3.1.2 Podaci o dobavljačima i uslovi kupovine odgovarajućeg dobavljača pohranjuju se centralno i mogu se pregledati unutar grupne matrične organizacije žkako bi se dobio pregled obima kupovine od strane odgovarajućeg dobavljača na nivou cijele grupe i kako bi se klijentima pružile kombinovane ponude koje uključuju dobavljače u ulozi podizvođača.

3.1.3 Pristup pojedinačnih zaposlenih podacima koji se prenose u okviru grupne matrične organizacije ograničen je na mjeru koja je neophodna u okviru njihovog rada. Svi zaposleni koji imaju pristup su obaviješteni da informacije u CRM-u mogu biti lični podaci i/ili trenutne ili buduće relevantne informacije od strateškog značaja i da se mogu koristiti samo u svrhu obavljanja odgovarajućih zadataka u funkcionalnom obimu, a da pritom prenošenje podataka (ili na drugi način omogućavanje pristupa) neovlašćenim licima ili nenadležnim organima nije dozvoljeno.

3.2 Bez obzira na navedenu razmjenu podataka unutar grupne matrične organizacije, vaše lične podatke možemo prenijeti sljedećim kategorijama primatelja:

3.2.1 kompanijama naše grupe, obrađivačima i partnerima koji nam pružaju usluge obrade podataka ili koji na drugi način obrađuju lične podatke u svrhe opisane u ovoj izjavi o zaštiti ličnih podataka ili koje će vam biti otkrivene prilikom prikupljanja vaših ličnih podataka. Naš centralni ugovorni obrađivač za usluge u oblasti informacione tehnologije (npr. rad IT sistema, tehničko održavanje i rješavanje problema) je ÖBB-Business Competence Center GmbH, Lassallestraße 5, 1020 Beč, FN 248730 f, kompanija ÖBB Grupe. Obrađivači mogu obrađivati podatke koji su im dostavljeni isključivo u skladu s našim uputstvima i u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje naših usluga. Obrađivače ugovorno obavezujemo da u sklopu naloga za obradu ličnih podataka obezbjede povjerljivost i sigurnost ličnih podataka. Spisak najvažnijih kompanija u ÖBB Grupi možete pronaći na adresi konzern.oebb.at/en/about-the-group/organization.

3.2.2 nadležnom organu za provođenje zakona, regulatornom tijelu ili vladinom tijelu, sudu ili trećoj strani kada je otkrivanje neophodno (i) prema važećim zakonima ili propisima, (ii) radi ostvarivanja, zaštite ili odbrane naših zakonom definisanih prava ili (iii) da bismo zaštitili vaše vitalne interese ili interese nekog drugog lica;

3.2.3 potencijalnom klijentu (i njegovim predstavnicima i savjetnicima) u vezi s predloženom kupovinom, spajanjem ili preuzimanjem naše kompanije (ili njenog dijela), pod uslovom da obavijestimo klijenta da on/ona vaše lične podatke može koristiti samo za svrhe navedene u ovoj izjavi o zaštiti podataka;

3.2.4 bilo kojoj drugoj osobi, pod uslovom da se slažete sa korištenjem.

3.3 Nivo zaštite podataka u zemljama izvan EEA možda neće odgovarati onom unutar EEA. Međutim, prenosimo vaše lične podatke samo unutar EEA i u zemlje za koje je Europska komisija ocijenila da imaju adekvatan nivo zaštite podataka ili poduzimamo mjere kako bismo osigurali da svi primatelji u trećim zemljama osiguraju adekvatan nivo zaštite podataka . Da bismo to učinili, na primjer, sa ovim primaocima zaključujemo standardne ugovorne klauzule koje je izdala Evropska komisija.

4. PRAVNI OSNOV ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

4.1 Pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka zavisi od specifičnog konteksta u kojem se vrši njihovo prikupljanje.

4.2 U pravilu vaše lične podatke obrađujemo samo uz vaš pristanak (član 6 stav 1 tačka a GDPR), ako su nam lični podaci potrebni da bismo ispunili ugovor (član 6 stav 1 tačka b GDPR), ili ako imamo legitimni interes za obradu koji ne ugrožava vaše interese zaštite podataka ili osnovna prava i slobode (član 6 stav 1 tačka f GDPR). U nekim slučajevima, obrada vaših ličnih podataka može biti neophodna za ispunjavanje naših zakonskih obaveza (član 6. stav 1. tačka c. GDPR), kao što su zakonom definirane obaveze čuvanja,. Detaljan opis koji se podaci obrađuju, u koju svrhu i po kom pravnom osnovu nalazi se u tabeli pod tačkom 2.1. ove Izjave o zaštiti podataka.

4.3 Ako vaše lične podatke obrađujemo na osnovu drugih legitimnih interesa koji nisu gore navedeni (ili interesa treće strane), obavijestit ćemo vas o tim legitimnim interesima u odgovarajućem trenutku.

5. ČUVANJE PODATAKA

5.1Lične podatke navedene pod tačkom 2.1 „Podaci za kontakt“ čuvamo sve dok je to neophodno i potrebno za ispunjenje tamo navedenih ciljeva.

5.2 Lične podatke navedene pod tačkom 2.1 „Podaci o klijentu“ čuvamo sve dok je to potrebno za pružanje naše usluge i naših predugovornih mjera, sve dok RCA ima legitimni interes odnosno dok je to potrebno za ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva, ili do ispunjenja zakonom propisane obaveze čuvanja. 

5.3 Lične podatke navedene pod tačkom 2.1 „Podaci o dobavljaču“ čuvamo sve dok je to potrebno za pružanje naše usluge i naših predugovornih mjera, odnosno dok je to potrebno za ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva, ili do ispunjenja zakonom propisane obaveze čuvanja. 

5.4 Čim ne postoje legitimne svrhe za dalje pohranjivanje ličnih podataka, oni će biti ili izbrisani ili anonimizirani. Ako to nije moguće (na primjer zato što su vaši lični podaci pohranjeni u rezervnoj arhivi), mi ćemo vaše osobne podatke pohraniti na siguran način i nećemo ih učiniti dostupnima za dalju obradu sve dok brisanje ne bude moguće.

6. PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

6.1 U skladu sa zakonskim odredbama, imate pravo na informacije o vašim ličnim podacima, na ispravku, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu, na prenosivost podataka i na podnošenje prigovora nadzornom tijelu. Odgovorno tijelo za zaštitu podataka je Austrijsko tijelo za zaštitu podataka, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, dostupno na tel. +43 1 52152 0 ili na e-poštu dsb@dsb.gv.at.

6.2 Ako obrađujemo vaše lične podatke na osnovu vašeg pristanka, svoju saglasnost možete povući u svakom trenutku. Povlačenje vašeg pristanka neće uticati na zakonsku osnovanost obrade prije vašeg povlačenja.

6.3 Ako se lični podaci obrađuju u svrhe direktnog oglašavanja, čija se obrada ne temelji na vašem pristanku, imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu vaših ličnih podataka u svrhu takvog oglašavanja; Ovo se odnosi i na profilisanje ukoliko je povezano sa takvim direktnim oglašavanjem.

6.4 Da biste ostvarili ova prava, pišite nam na datenschutz@railcargo.com ili poštom na„Rail Cargo Austria AG, Legal Affairs, z.Hd. Datenschutzbeauftragte:r, Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien“. Mi ćemo razmotriti vaš zahtjev i odgovoriti u skladu s tim.

6.5 Također možete otkazati pretplatu na marketinške obavijesti koje vam eventualno šaljemo. Da biste to učinili, kliknite na link za odjavu u marketinškim e-porukama koje vam šaljemo ili se odjavite sa liste dijeljenja slanjem e-pošte na adresu e-pošte koja je navedena u relevantnoj marketinškoj e-poruci. Da biste se odjavili s drugih vrsta marketinških obavijesti (poput pošte ili telefona), kontaktirajte nas poštom na „Rail Cargo Austria AG, Legal Affairs, z.Hd. Datenschutzbeauftragte:r, Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien“.

7. AŽURIRANJA OVE IZJAVE O ZAŠTITI PODATAKA

7.1 Možemo povremeno ažurirati ovu Izjavu o zaštiti podataka kao odgovor na razvoj pravnih, tehničkih ili poslovnih smjernica. U slučaju ažuriranja Izjave o zaštiti podataka, poduzet ćemo razumne korake da vas obavijestimo ovisno o važnosti unesenih promjena. Dobit ćemo vaš pristanak za sve materijalne izmjene Izjave o zaštiti podataka koje sačinimo ako i u mjeri u kojoj to zahtijevaju relevantni zakoni o zaštiti podataka. ***