Izjava o zaštiti podataka

1. Općenito

Za Rail Cargo Group („RCG“ ili “mi”) – Rail Cargo Austria AG, 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2, FN 248731g i sve njene firme kćeri – zaštita Vaših ličnih podataka i njihova obrada u skladu sa važećim zakonima je veoma važna. U ovoj izjavi o zaštiti podataka objašnjavamo kako mi kao osoba odgovorna za obradu podataka prikupljamo lične podatke o Vama, po potrebi ih prosljeđujemo i koristimo, te kako možete ostvarivati svoja prava kao nosilac podataka.

1.1 Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa upotrebom Vaših ličnih podataka, obratite nam se putem našeg povjerenika za zaštitu podataka: datenschutz@railcargo.com.

2. Vrsta ličnih podataka i svrha obrade

2.1 Podaci koje Vi dajete dobrovoljno

Vrsta ličnih podataka

Konktakt podaci
Oslovljavanje, titula, ime i prezime, adresa, telefonski broj, email adresa, funkcija, mjesto zaposlenja: firma/državno tijelo, odjel.

Svrha prikupljanja

 • Da odgovorimo ili se bavimo porukama, žalbama i zahtjevima za usluge koje nam šaljete
 • Da Vam možemo pružiti važne informacije, poput novih linija ili proizvoda
 • Da Vas možemo pozvati na događaje, poput sajmova, javnih događanja
 • U svrhu organizacije događaja
 • U svrhu učešća u nagradnim igrama
 • U svrhu dobrovoljnog učešća u anketama

Podaci o klijentu,
koje nam dajete ili koje trebamo radi pružanja i naplate naših usluga, podaci poput oslovljavanja, titule, imena i prezimena, adrese, telefonskog broja, adrese e-pošte, pripadnosti preduzeću, kontakt osobe prema kupcu, šifra kupca, podatak o narudžbi i potrošaču, podaci za uplatu

 • U svrhu uspostavljanja i razvoja poslovnog odnosa
 • U svrhu obračuna pruženih osluga
 • U svrhu pozivanja klijenata radi učešća na događajima
 • U svrhu slanja informacija vezanih za pružanje naših usluga.

Podaci o dobavljaču,
koje nam kao naš partner dajete u psotupku nabavke i zaključivanja ugovora, kao što su oslovljavanja, titule, imena i prezimena, adrese, telefonskog broja, adrese e-pošte, pripadnosti preduzeću kontakt osobe našeg dobavljača, podaci za plaćanje dobavljaču

 • U svrhu uspostavljanja i razvoja poslovnog odnosa.

2.1.1 Ako od Vas tražimo lične podatke koji nisu gore navedeni, obavijestiti ćemo Vas o tome i navesti svrhu prikupljanja.

2.2  Podaci, koje obrađujemo automatski, kolačići i slične tehnologije

2.2.1 Informacije vezane za lične podatke, koje mi u slučaju posjete našoj web stranici automatski obrađujemo, kao i kolačići i slične tehnologije, možete pronaći na našoj web stranici pod „uslovi korištenja“.

2.2.2 Sisitemi koje RCG nudi kupcima i poslovne partnere u uobičajenoj mjeri provode evidenciju sistema i aplikacija za isključivu svrhu analize grešaka. Ovo uključuje IP adresu i, ovisno o sisitemu koji se koristi, preglednik koji korisnik koristi. Pravni osnov za obradu ovih podataka je legitimni interes RCG-a u osiguravanju sigurnosti mreže i podataka i funkcionalnosti sisitema, a koje ne poništavaju Vaši interesi za zaštitu podataka ili osnovnih prava i sloboda. (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO).

2.3 Podaci, koje dobijemo iz externih izvora

2.3.1 Može se desiti da Vaše lične podatke dobijemo iz extrenih izvora (kao što su podaci iz javno dostupnih izvora, kao što su trgovački ili zemljišno-knjižni registri, ili podaci na web stranici Vašeg preduzeća ili Vaše organizacije ili ako ste uputili neki upit / reklamaciju, koja je vezana za RCG, na neko drugo preduzeće u ÖBB Group, a koje bude upućeno na RCG za obradu). Pri tome provjeravamo, da li treće osobe imaju Vašu saglasnot ili na neki drugi način zakonom opravdan razlog da proslijeđuju Vaše lične podatke.

2.3.2 Vrsta podataka, koje dobijemo od trećih osoba, obuhvataju lične podatke, koji su iz javno dostupnih izvora, ili se radi o podacima koji su na neki način javno dostupni, kao npr. Sa web stranica. Mi koristimo podatke, koej dobijemo od trećih osoba, u slijedeće svrhe:

 • da bismo održavali i poboljšali tačnost zapisa koje imamo o Vama,
 • da bismo mogli obraditi predmetni upit/reklamaciju.

3. Primalac podataka

3.1 Vaše lične podatke možemo proslijediti sljedećim kategorijama primalaca:

3.1.1 firmama koje pripadaju našem koncernu, ugovornom partneru za obradu, koji za nas vrši uslugu obrade ili na neki drugi način koristi lične podatke u svrhe navedene u ovoj izjavi, ili u svrhe koje Vam saopštimo ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke. Naš centralni obrađivač podataka u segmentu informacionih tehnologija (npr. funkcionisanje IT-sistema, tehničko održavanje i recikliranje) je ÖBB-Business Competence Center GmbH, Erdberger Lände 40-48, 1030 Wien, FN 248730 f, preduzeće koje pripada ÖBB Group. Listu svih preduzeća koja su članice ÖBB Group možete naći na poveznici konzern.oebb.at/en/about-the-group/organization.

3.1.2 nadležnoj agenciji za provođenje zakona, nadzornom organu ili državnoj agenciji, sudu ili drugoj trećoj strani ako je objavljivanje potrebno (i) zbog primjenjivih zakona ili propisa, (ii) radi ostvarivanja, zaštite naših zakonskih prava ili (iii) radi zaštite Vašeg interesa ili važnih interesa druge osobe;

3.1.3 potencijalnom kupcu (i njegovim predstavnicima i savjetnicima) u vezi s planiranom kupovinom, spajanjem ili preuzimanjem našeg preduzeća (ili njenog dijela), ako obavijestimo kupca da će vaše lične podatke pružiti samo u svrhe navedene u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

3.1.4 svakoj drugoj osobi, ukoliko Vi date svoju saglasnost.

4. Pravni osnov za obradu ličnih podataka

4.1 Pravni temelj za prikupljanje i obradu ličnih podataka ovisi o konkretnom kontekstu u kojem ih prikupljamo.

4.2 U pravilu obrađujemo Vaše lične podatke samo ukoliko za to imamo Vašu saglasnost, (član 6. stav 1. tačka a) EU Opći propisi o zaštiti podataka, "DSGVO"), ako su nam potrebni Vaši podaci, kako bismo ispunili ugovornu obavezu sa Vama (član 6. stav 1. tačka b) DSGVO), ili ako obradom ispunjavamo neko svoje pravo, koje ne može biti stavljeno van snage zbog Vašeg prava na zaštitu podataka ili Vaša prava i slobode (član 6. stav 1. tačka f) DSGVO). U nekim slučajevima obrada vaših ličnih podataka može biti potrebna kako bi se ispunila zakonska obaveza koja se tiče nas (član 6. stav 1. tačka c) DSGVO), poput zakonskih obaveza arhiviranja ili radi zaštite naših vitalnih interesa ili vitalnih interesa druge osobe. (član 6. stav 1. tačka d) DSGVO).

4.3 Ako Vaše lične podatke obrađujemo na temelju drugih legitimnih interesa (ili interesa treće strane) koji nisu spomenuti gore, obavijestićemo Vas o tim legitimnim interesima u odgovarajuće vrijeme.

5. Čuvanje podataka

5.1 Vaše lične podatke čuvamo sve dok je to potrebno za ispunjenje svrhe ili sve dok postoje ugovorne ili zakonske obveze ili legitimni interesi (npr. pružanje usluge koju tražite, ispunjavanje zakonskih obaveza arhiviranja ili pokretanje pravnih zahtjeva).

5.2 Čim ne postoje legitimne svrhe daljnjeg pohranjivanja ličnih podataka, oni će biti izbrisani ili anonimni. Ako to nije moguće (na primjer zato što su Vaši lični podaci pohranjeni u sigurnosnim arhivama), sigurno ćemo spremiti Vaše lične podatke i nećemo ih učiniti dostupnim za daljnju obradu dok se ne budu mogli izbrisati.

6. Prava nosioca podataka

6.1 U skladu sa zakonskim odredbama, postoji pravo na informacije o Vašim podacima, ispravku, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu, prenosivost podataka i podnošenje žalbe kod nadzornog tijela.

6.2 Ako Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka, svoj pristanak možete u bilo kojem trenutku povući. Povlačenje vašeg pristanka nema utjecaja na zakonitost obrade prije povlačenja.

6.3 Ako se lični podaci obrađuju za potrebe direktnog marketinga, čija obrada se ne temelji na Vašem pristanku, imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu Vaših ličnih podataka u svrhu takvog oglašavanja; ovo se odnosi i na profilisanje u mjeri u kojoj je povezano sa takvim direktnim oglašavanjem.

6.4 Da biste mogli koristiti navedena prava, kontaktirajte našeg povjerenika za zaštitu podataka datenschutz@railcargo.com. Mi ćemo provjeriti Vaš upit i poslati adekvatan odrgovor.

6.5 Od marketinških poruka koje Vam šaljemo možete se odjaviti. Da biste to učinili, kliknite vezu za odjavu u pretplatničkim marketinškim porukama koje Vam šaljemo ili odjavite prijavu sa liste za slanje putem e-maila na e-mail adresu navedenu u relevantnom marketinškom e-mailu. Za odjavu druge vrste marketinških poruka (putem pošte ili telefona), kontaktirajte nas datenschutz@railcargo.com.

7. Ažuriranja politike o privatnosti

7.1 Povremeno možemo ažurirati ovu izjavu o zaštiti podataka obzirom na pravni, tehnički ili poslovni razvoj. Kada ažuriramo svoju politiku privatnosti, poduzeti ćemo mjere kako bismo Vas obavijestili o važnosti izmjena. Tražiti ćemo Vaš pristanak za bilo kakve značajne promjene u izjavi o zaštiti podataka koje donosimo, u mjeri u kojoj je to potrebno i u skladu sa relevantnim zakonima o zaštiti podataka. Datum "posljednjeg ažuriranja" možete naći na početku ove izjave o zaštiti podataka.