Likvidace

Pro udržitelné, právně vyhovující a klimaticky šetrné nakládání s odpady sázíme na sdružené odborné znalosti v oblasti nakládání s odpady a logistiky. .

Váš odpad na železnici – Řešení pro životní prostředí

Pro přepravu po železnici se zvláště hodí mnoho druhů odpadu. Patří sem například vytěžený materiál, rozbité sklo, stavební a demoliční odpad, domácí odpad i popel a struska. Ať již s námi chcete přepravovat jakýkoli odpad: Nabízíme řešení šitá na míru v přepravě odpadu po železnici. Naše inovativní logistická řešení typu end-to-end, komplexní infrastruktura, naše individuální vozová síť a naše know-how nás již roky vymezují jako kompetentního partnera.

Kompetence v odpadovém hospodářství – Environmental Services (Ekologické služby)

Ekologické služby jsou prvním kontaktním místem ve skupině ÖBB pro otázky nakládání s odpady. Zde sedí odborníci, kteří využívají své know-how k péči o likvidaci a recyklaci veškerého odpadu. Je tak zaručena řádná likvidace odpadu a doprava za účelem dodávky a likvidace na staveništi.

Kontaktujte nás

Najděte svého partnera na tři kliknutí

Výhody

  • Individuální a na míru šitá řešení end-to-end pro vaši přepravu dopadu
  • Kompletní (kolejová) řešení pro velká staveniště
  • Přijetí odpadu a jeho recyklace / likvidace
  • Využití druhotných surovin a logistika na staveništi
  • Kontrola, údržba a čištění systémů odlučovače oleje v oblasti dílen, čerpacích stanic atd.
  • Čištění vagónů, funkční kontroly, mazání a opravy (otevřené, kryté vozy, samovykládání, ploché, kontejnerové a cisternové vozy)