Likvidace

Při našich logistických řešeních myslíme také na odpad. Nepoužitelné likvidujeme, suroviny recyklujeme a využíváme.

Jsme odborníky v oblasti recyklace a likvidace odpadů, jakož i zásobení a likvidace odpadů na velkých staveništích. Obzvláště v citlivé oblasti odpadového hospodářství jsou vyžadovány speciální podmínky pro přepravu a likvidaci. Proto se u dodávek a dopravy, jakož i skladové, silážní a silniční logistiky opíráme o kompletní řešení: železniční logistická řešení v rámci dekontaminace půdy, likvidace nebezpečného odpadu a výstavby dopravních cest, mikrobiologického a mechanického ošetření půdy, jakož i využívání druhotných surovin jako například kovového šrotu, papíru, skla a dřeva.

Kontaktujte nás

Najděte svého partnera na tři kliknutí

Výhody

  • Přijetí, zpracování a recyklace odpadů
  • Zpracování šrotu
  • Zpracování druhotných surovin a dopravní logistika na staveniště
  • Kompletní řešení pro velká staveniště
  • Kontrola, údržba a čištění systémů pro odlučování olejů v dílnách, na čerpacích stanicích, v garážích a prostorech s topným olejem
  • Čištění vagónů, kontroly funkcí, mazání a opravy (otevřené, přikryté vagóny, samočinné vykládání, plošinové vozy, kontejnerové a cisternové vozy)