Zbrinjavanje otpada

Za održivo, zakonom propisano i klimatski prilagođeno postupanje s otpadom, oslanjamo se na složenu stručnost u područjima upravljanja otpadom i logistike.

Vaš otpad na tračnicama – Ekološka rješenja

Više vrsta otpada posebno je pogodno za transport željeznicom. To uključuje, na primjer, iskopani materijal, razbijeno staklo, građevinski otpad i otpad od rušenja, kućni otpad, kao i pepeo i šljaku. Bilo koju vrstu otpada možete transportirati s nama: Nudimo prilagođena rješenja u transportu otpada željeznicom. Sveobuhvatna logistička rješenja, sveobuhvatna infrastruktura, naša individualna mreža vagona i naše znanje godinama nas ističu kao kompetentnog partnera.

Stručnost u upravljanju otpadom – Ekološke usluge

Servis za zaštitu okoliša prva je kontakt osoba u ÖBB Grupi po pitanju upravljanja otpadom. Tu se nalaze stručnjaci koji svojim znanjem brinu o odlaganju ili recikliranju bilo kojeg otpada. Na taj način je zajamčeno pravilno odlaganje otpada i transport za opskrbu i odlaganje na gradilišta.

Kontaktirajte nas

Pronađite svoju kontakt osobu u 3 klika

Vaše prednosti

  • Individualna i prilagođena sveobuhvatna rješenja za vaš transport otpada
  • Cjelovita rješenja (vezana željeznicom) za velika gradilišta
  • Preuzimanje otpada i njegovo recikliranje / odlaganje
  • Korištenje sekundarnih sirovina i transportna logistika gradilišta
  • Pregled, održavanje i čišćenje sistema separatora ulja u radionicama, na benzinskim pumpama itd.
  • Čišćenje vagona, funkcionalne provjere, podmazivanje i popravke (otvoreni, natkriveni vagoni, samoiskrcavajući, ravni, kontejnerski i cisterni)