Zbrinjavanje otpada

U našim logističkim rješenjima mislimo i na otpad. Odložite beskorisne predmete, reciklirajte sirovine.

Mi smo stručnjaci na polju reciklaže otpada, odlaganja i isporuke otpada na velikim gradilištima. Posebno u osjetljivom području upravljanja otpadom potrebni su posebni uvjeti transporta i odlaganja. Zato se oslanjamo na cjelovita rješenja za prikupljanje i odvoz, skladištenje, smještaj u silose i drumsku logistiku: željeznička logistička rješenja za sanaciju tla, uklanjanje onečišćenih mjesta i izgradnju saobraćajnih ruta, mikrobiološka i mehanička obrada tla kao i recikliranje sekundarnih sirovina kao što su otpadni metal, papir, staklo i drvo.

Kontaktirajte nas

Pronađite svoju kontakt osobu u 3 klika

Vaše prednosti

  • Preuzimanje i upravljanje otpadom i njegovo recikliranje
  • Obrada otpada
  • Recikliranje sekundarnih sirovina i logističke usluge transporta za gradilišta
  • Kompletna rješenja za velika gradilišta
  • Kontrola, održavanje i čišćenje spremnika za odvajanje ulja u radionicama, benzinskim pumpama, garažama i ložionicama
  • Čišćenje vagona, kontrola funkcionalnosti, podmazivanje i opravke (otvoreni, zatvoreni vagoni, cisterne, kip-vagoni, ravni vagoni..)