Consiliere

Atât la încărcare, la echipamente, cât și la alegerea opțiunilor de depozitare în siguranță pentru mărfurile dumneavoastră. De maximă prioritate sunt siguranța, eficiența și economisirea timpului. Verificăm toate opțiunile și determinăm cea mai bună cale - adaptată nevoilor dumneavoastră.

Manipularea mărfurilor periculoase

Pentru a asigura respectarea reglementărilor privind transportul de mărfuri periculoase, este necesar un management extins al mărfurilor periculoase și al securității, care să asigure măsuri rapide de îndepărtare, în special în caz de incidente. Pentru transportul feroviar al mărfurilor dumneavoastră periculoase, toți cei implicați trebuie să aplice reglementările RID (Reglementări privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe calea ferată).

Cale ferată de conexiune

O cale ferată de conexiune vă oferă acces direct la rețeaua feroviară publică. Putem verifica cu plăcere condițiile existente la locația dumneavoastră. Putem prelua, de asemenea, serviciile de manevră pe calea ferată de conexiune.

Încărcare

În cadrul consilierii pentru încărcare, vă consiliem cu privire la soluțiile logistice pentru transporturi care nu pot fi prelucrate în avans într-un proces normal, datorită cerințelor speciale pentru material rulant, infrastructură sau procesul de producție. Veți primi, în acest sens, studii de fezabilitate (tehnice și operaționale) privind transportul livrărilor dumneavoastră speciale. Întocmim proiecte pentru lucrările de conversie necesare, ajustări pentru vagoane, etc., ca bază pentru factorii decidenți respectivi (proprietari, manageri ECM, persoane cu atribuții conform art. 40, distribuție, etc.) și pentru implementarea tehnică în departamentele de specialitate. Desigur că supraveghem transportul special respectiv și aplicăm măsuri în caz de neconcordanțe, inclusiv monitorizarea necesară.