Extras

Cu serviccile nostre extra, transporturile noastre sunt foarte sigure. Noi putem avea grija de curatarea containerelor si cantarire, de formalitatile vamale si posibilitatea de a furniza asigurare, la cerere.

Certificări

Satisfacţia şi încrederea clienţilor noştri reprezintă baza succesului nostru. Managementul calităţii noastre asigură astfel, standarde maxime şi acestea sunt confirmate printr-o multitudine de certificări.

ISO, DIN, ECM sau SQAS, nu sunt pentru noi doar simple prescurtări ci condiţia pentru satisfacţia şi încrederea clienţilor noştri. Din această cauză, au fost confirmate prin diferite certificări şi procesele noastre împreună cu clienţii şi furnizorii noştri, managementul nostru de reclamaţii şi sesizări, performanţa noastră în sectorul chimic şi în special, contribuţia noastră la protecţia climei şi a mediului înconjurător.

Şi pentru că siguranţa pentru om şi produs are cea mai mare prioritate pentru noi şi diferitele certificări pentru siguranţa alimentelor şi furajelor, pentru managamentul de întreţinere al parcului de vehicule, sistemele noastre de management al siguranţei dar, mai presus de toate şi acelea pentru siguranţa angajaţilor şi angajatelor noastre, fac parte din repertoriul nostru.

Găsiţi aici o prezentare completă a tuturor certificărilor noastre, precum şi a certificatelor specifice ţării, pentru toţi participanţii RCG:

Sisteme de management

Calculul emisiilor CO2

Orice transport pe şine protejează nu numai clima ci acesta economiseşte şi o cantitate de CO2 faţă de transportul rutier. Ce contribuţie are exact fiecare transport al dumneavoastră, noi o calculăm pentru dumneavoastră prin intermediul uneltei Tool EcoTransIT World.

Împreună cu partenerii şi clienţii noştri, noi reducem  anual cu  1,1 milioane tone de CO2 cu serviciile noastre de transport de marfă pe şine, prin şi pe teritoriul Austriei. În medie, emisiile pe şine sunt cu cca. 2,5 tone CO2 mai mici decât pe stradă.

Pentru că fiecare tonă contează

Pentru a calcula câte tone de CO2 economisiţi la transporturile dumneavoastră pe şine, noi calculăm cu ajutorul uneltei Tool EcoTransIT World, consumul de energie precum şi emisiile în mediu, ale transporturilor cu expedieri individuale, în baza datelor RCG, specifice relaţiei. Metoda cu raţionament ştiinţific de bază calculează consumul de energie şi emisiile lanţului de logistică corespunzător.

Metodologia

Software-ul EcoTransIT-World determină necesarul de energie şi emisiile fiecărui transport în baza tonajului transportat de sursa de energie utilizată pe secţiunea parcursă respectivă (inclusiv procese din amonte şi din aval, prin urmare producţie şi utilizare), lungimii traseului, alocării mărfii, gradului de încărcare şi procentului de călătorii fără încărcătură a vagoanelor utilizate.

O bancă de date cu factori de emisie pentru mijloace de transport diferite, mixuri de energie specifice pe ţară precum şi curbele de consum ale autovehicului, furnizează în legătură cu parametrii de transport - aceştia sunt puşi la dispoziţie din sistemele de producţie RCG - baza de calcul pentru calculele noastre de emisii. Cu cât sunt adăugate la calcul mai multe informaţii de transport specifice clientului, cu atât mai detaliat este rezultatul calculului.

CSR / Mediu înconjurător

Asigurarea transportului

Siguranţa pentru om şi produs are pentru grupul Rail Cargo Group cea mai mare prioritate. Astfel noi vă oferim asigurarea de transport personalizată, pentru produsele dumneavoastră, în condiţii specifice clienţilor principali.

Atunci când este vorba de marfa dumneavoastră nu lăsăm nimic la voia întâmplării. Indiferent despre ce marfă este vorba. Ne asigurăm că aceasta ajunge în siguranţă, intactă, la destinaţie. Pentru aceasta, expertele şi experţii noştri supraveghează marfa în timpul întregii călătorii şi se folosesc de întreaga experienţă pentru un transport fără probleme.

Avantajele dumneavoastră

  • Condiţii specifice clienţilor principali
  • Acoperirea întregului transport inclusiv încărcare şi descărcare, transbordare şi depozitare intermediară
  • Door-to-door şi internaţional
  • În caz de pierdere sau daune, înlocuirea valorii complete a mărfii
  • Soluționare rapidă a daunelor
  • Plată în avans chiar înainte de soluţionarea cu vinovaţii