Poradenství

Ať už během nakládky, s vybavením, s výběrem možností bezpečného skladování vašeho zboží. Bezpečnost, účinnost a úspora času mají nejvyšší prioritu. Dokonale poznáme všechny možnosti a určíme tu nejlepší trasu – přizpůsobenou vašim potřebám.

Manipulace s nebezpečným zbožím

K zajištění dodržování předpisů o přepravě nebezpečného zboží je nutné rozsáhlé řízení nebezpečného zboží a bezpečnosti, které zaručuje rychlá opatření k likvidaci, zejména v případě mimořádných událostí. Pro přepravu nebezpečného zboží po železnici musí všichni zúčastnění dodržovat předpisy RID (předpisy pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí).

Přípojná dráha

Přípojná dráha poskytuje přímý přístup k veřejné železniční síti. Rádi požadavky zkontrolujeme u vás na místě. Rádi rovněž na vaší přípojné dráze převezmeme posunovací služby.

Nakládka

Pokud jde o poradenství ohledně nakládky, doporučujeme vám komplexní logistická řešení pro zásilky, které nemohou být zpracovány předem v běžném výrobním procesu kvůli zvláštním požadavkům na kolejová vozidla, infrastrukturu nebo výrobní proces. Přitom obdržíte studie proveditelnosti (technické a provozní) přepravy vašich speciálních zásilek. Vytváříme návrhy plánů nezbytných přestaveb, úprav vozů atd. jako podklad pro příslušné osoby s rozhodovací pravomocí (majitele, osoby odpovědné za ECM, osoby podle § 40, prodej atd.) a pro technickou implementaci v odborných oblastech. Samozřejmě dohlížíme na příslušnou speciální přepravu a v případě odchylky přijímáme opatření, včetně nezbytných následných opatření.