Stručni savjeti

Bilo prilikom utovara, s opremom, izborom opcija sigurnog skladištenja vaše robe, sigurnost, efikasnost i ušteda vremena imaju glavni prioritet. Tražimo sve mogućnosti i određujemo najbolju rutu - prilagođenu vašim potrebama.

Rukovanje opasnim materijama

Da bi se osiguralo poštivanje propisa o prijevozu opasne robe, potrebno je opsežno upravljanje opasnom robom i sigurnošću, što osigurava brze mjere uklanjanja, posebno u slučaju incidenata. Za prijevoz vaše opasne robe željeznicom, sve uključene strane moraju primijeniti RID propise (Propisi za međunarodni željeznički prijevoz opasne robe).

Priključak na željeznički kolosijek

Priključak na željeznički kolosijek omogućava Vam izravan pristup javnoj željezničkoj mreži. Vrlo rado ćemo provjeriti neophodne pretpostavke na licu mjesta. Možemo Vam također ponuditi uslugu manevra do Vašeg priključka.

Pretovar

Što se tiče savjeta za utovar, savjetujemo vam cjelovita logistička rješenja za pošiljke koje se ne mogu unaprijed obraditi u uobičajenom proizvodnom procesu zbog posebnih zahtjeva željezničkog vozila, infrastrukture ili procesa proizvodnje. Izrađujemo studije izvodljivosti (tehničke i operativne) o prijevozu vaših posebnih pošiljaka. Izrađujemo nacrte planova za neophodne radove na obnovi, prilagođavanja vagona itd. Naravno, nadgledamo tok prijevoza i poduzimamo mjere u slučaju odstupanja, uključujući potrebno praćenje.