Doradztwo

Niezależnie od tego, czy chodzi o załadunek, wyposażenie, czy wybór bezpiecznych opcji przechowywania towarów. Bezpieczeństwo, wydajność i oszczędność czasu mają najwyższy priorytet. Sprawdzamy wszystkie opcje i ustalamy najlepszy sposób - dostosowany do potrzeb klienta.

Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi

W celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych niezbędny jest kompleksowy system zarządzania towarami niebezpiecznymi i bezpieczeństwem, który gwarantuje szybkie działania eliminacyjne, zwłaszcza w przypadku wystąpienia incydentów. W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych koleją wszystkie zaangażowane strony muszą stosować przepisy RID (regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych).

Bocznica kolejowa

Bocznica zapewnia bezpośredni dostęp do publicznej sieci kolejowej. Chętnie sprawdzimy wymagania obowiązujące po stronie Klienta oraz przejmiemy również usługi manewrowe na bocznicy kolejowej klienta.

Załadunek

Jeśli chodzi o doradztwo w zakresie załadunku, doradzamy kompleksowe rozwiązania logistyczne dla przesyłek, których nie można przygotować z wyprzedzeniem w zwykłym procesie produkcyjnym ze względu na specjalne wymagania dotyczące taboru, infrastruktury lub procesu produkcyjnego. Przy czym klient otrzymuje analizę wykonalności (pod względem technicznym & zakładowym) odnośnie transportu specjalnych przesyłek. Sporządzamy projekty wymaganych przeróbek, dopasowania wagonów itd., jako podstawę dla właściwego decydenta (właściciel, osoba odpowiedzialna z ECM, § 40 Ludzie, dystrybucja itd.) i w celu technicznego wdrożenia właściwych działań. Naturalnie monitorujemy także właściwy transport specjalny i wdrażamy działania w przypadku odstępstw łącznie z wymaganymi działaniami następczymi.