Svetovanje

Pri natovarjanju, opremljanju in izbiri varnih možnosti skladiščenja blaga so na prvem mestu varnost, učinkovitost in prihranek časa. Naše podjetje preuči vse možnosti in določi najboljšo pot, prilagojeno vašim potrebam.

Ravnanje z nevarnim blagom

Za zagotavljanje skladnosti s predpisi o prevozu nevarnega blaga je potrebno obsežno upravljanje nevarnega blaga in varnosti, ki poskrbi za hitre popravne ukrepe zlasti v primeru incidentov. Za prevoz nevarnega blaga po železnici morajo vsi udeleženci uporabljati predpise RID (pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga).

Povezovalna železnica

Povezovalna železnica vam omogoča neposreden dostop do javnega železniškega omrežja. Z veseljem bomo preverili zahteve na vaši lokaciji. Prav tako bomo z veseljem prevzeli tudi ranžirne storitve na vaši povezovalni železnici.

Natovarjanje

Pri nasvetih glede natovarjanja vam nudimo nasvete o celovitih logističnih rešitvah za pošiljke, ki jih v običajnem proizvodnem postopku ni mogoče obdelati vnaprej zaradi posebnih zahtev glede železniškega voznega parka, infrastrukture ali proizvodnega postopka. Prejeli boste študije izvedljivosti (tehnične in operativne) o prevozu svojih posebnih pošiljk. Izdelamo načrte za potrebna obnovitvena dela, prilagoditve vagonov ipd. kot podlago za posamezne nosilce odločanja (lastniki, upravitelji ECM, člen 40: ljudje, prodaja itd.) in tehnično izvedbo na strokovnih področjih. Seveda posamezni posebni prevoz nadzorujemo in v primeru odstopanj sprejmemo ukrepe, vključno s potrebnimi nadaljnjimi ukrepi.